ويژگي ها وامكانات شبكه هوشمند سراسر زير ساخت

با راه اندازي خدمات هشت گانه شبكه سراسري هوشمند شامل نظرسنجي، مکالمات
انبوه، شبکه خصوصي مجازي، مشاوره تلفني،شماره اختصاصي شماره فراگير، کارت
اعتباري و مکالمه رايگان امکان بهره‌مندي تمامي هموطنان در30 استان کشور
از مزاياي اين شبکه فراهم مي شود.
راه‌اندازي اين شبکه با خدمات ارزش افزوده‌اي که دراختيارمشترکان
قرارمي‌دهد از ابعاد مختلف مي‌تواند براي مخابرات، مردم و همچنين
سازمان‌ها ونهادهاي فعال درعرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي
تحولي چشمگير و اساسي محسوب شود.
چرا که کاربرد هريک از اين خدمات براي سه گروه ياد شده مي‌تواند مزاياي
خاص خود را داشته باشد. خدمات ارزش افزوده شامل: مکالمات انبوه، شماره
اختصاصي و شماره فراگير به گونه‌اي طراحي شده‌اندکه کاربران را
ازشماره‌گيري مجدد براي تماس با مخاطب مورد نظر بي نياز مي‌کند به گونه‌اي
که با همان يک بار شماره‌گيري امکان تماس را با مخاطب فراهم مي‌کند.که اين
موضوع علاوه بر افزايش ضريب موفقيت مکالمات تلفن(ASR) که يکي ازشاخص‌هاي
پيشرفت و کارايي درمخابرات محسوب مي‌شود، نياز به سرمايه‌گذاري مضاعف،
براي توسعه ظرفيت ارتباطات ر انيز کاهش مي‌دهد. ضمن اين که با برقراري
تماس با همان يکبارشماره‌گيري ميزان رضايتمندي مشترکان از شبکه مخابرات
کشور افزايش خواهد يافت ازسوي ديگر خدماتي ازقبيل مکالمه رايگان، نظرسنجي،
شبکه خصوصي مجازي و مشاوره تلفني به فعالان عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي،
فرهنگي و سياسي کشور اين فر صت را خواهد داد تا ضمن شناسايي و جذب مشتريان
مورد نظر امکان معرفي و ارائه خدمات و محصولات خود را در سراسر کشور به
دست آورند. خدمات هشتگانه شبکه هوشمند، ازسوي شرکت ارتباطات زيرساخت در 30
استان و 1016 شهرکشور ارائه خواهد شد و صورتحساب‌گيري اين خدمات به صورت
متمرکز درشبکه زيرساخت محاسبه مي شود ، تنها واگذاري و ارائه کارت هاي
اعتباري در اختيار استان ها قرار خواهد گرفت. به منظور ايجاد يك شبكه واحد
و جلوگيري از پيچيدگي ساختار شبكه و با توجه به سازگاري بيشتر آن با
شبكه‌هاي نسل آينده و ماهيت سراسري برخي از سرويس‌هاي هوشمنداز جمله سرويس
كارت اعتباري اين طرح در شركت ارتباطات زير ساخت اجرا شده است از مزاياي
ديگر اين طرح مي‌توان به عدم نياز به تعامل بين شبكه‌هاي هوشمند متعدد به
دليل پيچيدگي ، جلوگيري از سرمايه گذاري‌هاي موازي و ارائه خدمات در
سرتاسر كشور به ويژه در استان‌هاي محروم اشاره كرد.
سرويس‌هاي هوشمند

در اين شبكه 8 سرويس اصلي شامل كارت اعتباري به ميزان 3 ميليون ، مكالمه
رايگان به ميزان 2000، نظرسنجي به ميزان 300، مكالمه انبوه به ميزان 300،
شبكه خصوصي مجازي برابر با 50000كاربر، مشاوره تلفني به ميزان 10000،
شماره اختصاصي به ميزان 10000 و شماره فراگير به ميزان 5000 به مشتركين
ارائه خواهد شد.
نحوه ارائه سرويس شبكه هوشمند سراسري
اين شبكه در سراسر كشور و از طريق شبكه بين شهري كشور (مراكز منطقه‌اي و
ناحيه‌اي) به مشتركين خدمات ارائه مي‌شودبه دليل امنيت و استفاده از منابع
شبكه و جلوگيري از تقلب، مديريت و كنترل خدمات در اين شبكه به صورت متمركز
و از طريق مركز مديريت خدمات در شركت ارتباطات زير ساخت انجام مي‌شود.
زمان ارائه سرويس در شبكه هوشمند سراسري

درشبكه هوشمند سراسري در حال حاضر نصب و راه‌اندازي شده و در مرحله آزمايش و تحويل است.واگذاري خدمات از سال 86 خواهد بود.
معرفي خدمات در شبكه هوشمند سراسري

كارت اعتباري (PCC)prepaid calling card : از طريق اين سرويس يك كارت
رمزدار و يا يك شماره رمز به مشترك اختصاص داده مي‌شود. با اين شماره رمز،
مشترك مي‌تواند از هر دستگاه تلفن كه در دسترس او است مكالمه خود را به
مقاصد شهري، بين شهري و بين الملل و تلفن همراه برقرار كند و هزينه مكالمه
از اعتبار او كسر شود. استفاده كنندگان اين نوع خدمت اغلب دانشجو، سربازان
و گردشگران هستند. از مزاياي اين خدمت مي‌توان به مواردي از جمله برقراري
ارتباط از طريق هر خط در دسترس و آگاهي از ميزان اعتبار و هزينه اشاره كرد.
نظر سنجي(VOT) :Tele votingاين خدمت براي نظر سنجي در ارتباط با يك موضوع
خاص كاربرد دارد. دارندگان سرويس مي‌توانند با ارائه يك يا چند شماره و با
استفاده از پيام‌هاي مناسب نظرات و آراء مخاطبان خود را از طريق شبكه
هوشمند جمع‌آوري كند. متقاضيان اين خدمت موسسات نظرسنجي، شركت‌ها و
سازمان‌هاي تجاري و صنعتي و صدا سيما هستند. از قابليت‌هاي اين سرويس
مي‌توان به تعيين مدت زمان اعتبار نظرسنجي، محدود كردن ناحيه نظر سنجي و
كنترل تعداد آراء و نظرات اشاره كرد.
مكالمات انبوه(MAS) Mass Calling : با استفاده از اين سرويس شبكه هوشمند
ترافيك زياد به مقصد يك شماره خاص كنترل مي شود بدين صورت كه اين شبكه در
صورت آزاد بودن شماره مورد نظر مكالمه را به مقصد برقرار مي‌كند در غير
اين صورت مكالمه را به يك پيغام متصل و از شماره‌گيري مجدد جلوگيري
مي‌كند. متقاضيان اين خدمات بهره‌برداران مخابراتي هستند. كه مي‌توانند با
اختصاص اين خدمت به مشتركين پر كار خود از ترافيك كاذب ايجاد شده ناشي از
مكالمات انبوه به سمت يك شماره خاص جلوگيري كنند و درصد موفقيت مكالمات
خود افزايش دهند.
شبكه خصوصي مجازي (VPN) Virtual private: با استفاده از اين سرويس
شركت‌ها، سازمان‌ها و موسسات مي‌توانند شماره‌ تلفن‌هاي شعبه‌هاي وابسته
خود را در سطح يك شهر و يا كشور به يك شبكه خصوصي مجازي تبديل كند. مشتركين اين خدمات كه تشكيل يك شبكه خصوصي مجازي را مي‌دهند داراي شماره
داخلي مختص خود هستند. از قابليت‌هاي اين سرويس امكان برقراري مكالمه بين‌
مشتركان يك شبكه خصوصي مجازي و نيز مشتركين خارج از شبكه و همچنين مديريت
بر ميزان مكالمات ورودي و خروجي است. در اين سرويس مي‌توان هزينه مكالمه
را از مشترك و يا حساب خاصي كسر كرد.
مشاوره تلفني(PRM) Premium rate : اين سرويس امكان ارائه خدمات مشاوره‌اي
را به مردم بدون نياز به مراجعه حضوري فراهم مي‌‌كند. افرادي كه از اين
خدمات استفاده مي‌كنند هزينه خدمات دريافتني را از طريق فيش تلفن خود
پرداخت مي‌كنند. دارنده اين سرويس درآمد حاصله از مكالمات مشاوره‌اي را
طبق قرارداد تنظيم شده دريافت مي‌كند. متقاضيان اين سرويس افراد و يا
گروه‌هاي ارائه دهنده خدمات مشاوره‌اي از قبيل خدمات حقوقي، پزشكي و
روانشناسي، فني، اجتماعي و تحصيلي هستند. از مزاياي اين سرويس مي‌توان به
ايجاد اشتغال و كاهش مسافرت‌هاي غير ضروري اشاره كرد.
سرويس شماره اختصاصي( PN) personal Number: مشتركين با استفاده از اين
سرويس مي‌توانند تمامي شماره‌هاي شخصي خود را اعم از شماره تلفن ثابت و يا
تلفن همراه را با يك شماره از شبكه هوشمند معرفي كنند. شبكه هوشمند با
توجه به جدول زماني ارائه شده توسط مشترك مكالمات را در زمان‌هاي مختلف به
يكي از شماره‌هاي از پيش تعيين شده هدايت مي‌كند. متقاضيان اين سرويس عموم
مردم به خصوص افرادي هستند كه داراي شماره تلفن‌هاي متعدد هستند كه به علت
ضرورت شغلي در محل ثابتي مستقر نيستند، از مزاياي اين سرويس امكان تغيير
شماره‌هاي ثابت و موبايل مشترك دارنده سرويس بدون نياز به تغيير در شماره
اختصاصي است و مشترك همواره در دسترس خواهد بود.
شماره فراگيرANU ((Access Number Universal : با استفاده از اين سرويس
مي‌توان شعبات متعدد يك شركت را با يك شماره از شبكه هوشمند معرفي كرد و
در صورت تماس با اين شماره ، شبكه هوشمند فرد مكالمه كننده را به
نزديكترين شعبه متصل مي‌كند. متقاضيان اين سرويس شركت‌ها، سازمان‌ها،
موسسات و واحد‌هاي صنفي هستند كه دفاتر و شعبات متعدد در سطح يك شهر و يا
كشور دارند، از مزاياي اين سرويس مي‌توان به معرفي يك شماره براي دسترسي
به تمامي شعبات و عدم نياز به اعلام شماره‌هاي تغيير يافته به مشتريان
اشاره نمود.

Advertisements
  1. هنوز دیدگاهی داده نشده است.
  1. No trackbacks yet.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: