خانه > Uncategorized > توسعه بدون عدالت و عدالت بدون توسعه به توسعه فقر مى انجامد

توسعه بدون عدالت و عدالت بدون توسعه به توسعه فقر مى انجامد


وسعه بدون عدالت و عدالت بدون توسعه به توسعه فقر مى انجامد

به گزارش پایگاه خبری یاری، سید محمد خاتمی در این سخنرانی ضمن تاکید بر نشان دادن جلوه رحمانی دین اسلام به جهانیان بر توسعه همه جانبه تاکید کرد و گفت:«توسعه بدون عدالت و عدالت بدون توسعه به توسعه فقر مى انجامد.»

متن کامل این سخنرانی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

 من به عنوان رییس جمهور، در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران ، به خداوند قادر و متعال سوگند یاد مى کنم که پاسدار مذهب رسمى و نظام جمهوری اسلامى و قانون اساسى کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایى که بر عهده گرفته ام ، به کار گیرم و خود راوقف خدمت به  مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق و پشتیبانى از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خود کامگى بپرهیزم و از آزادی ، حرمت اشخاص و حقوقى که قانون اساسى برای ملت شناخته است ، حمایت  کنم ودر حراست از مرزها و استقلال سیاسى ، اقتصادی و فرهنگى کشور از هیچ اقدامى دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار، علیهم السلام ، قدرتى را که ملت به عنوان امانت به  من سپرده است ،همچون امینى پاسدار، فداکار و نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس ازخود بسپارم .

من برای این که از وقت حداکثر استفاده را بکنیم و منسجم ترسخن بگویم ، مطالبى را از روی نوشته به  محضر عزیزان تقدیم مى دارم . بسم الله الرحمن الرحیم  با استعانت از الطاف بیکران الهى و توکل بر قدرت لایزال او، در خانه ملت و در حضور روسای محترم  قوای مقننه و قضاییه ، اعضای محترم شورای نگهبان ، شخصیت های بر جسته علمى ، روحانى ، فرهنگى ، سیاسى ، اجتماعى و همه مهمانان خارجى و داخلى و خواهران و برادران بزرگوار، در باب وظیفه ای که از امروز به این بنده ناچیز خدا سپرده مى شود، نکاتى را به استحضار مى رسانم . انجام وظیفه در نظام جمهوری اسلامى که سیمای مستقر انقلابى مردمى است ، افتخار بزرگى است .

 تلاش  برای پاسداری از این نظام و افزودن بر اعتبار،اقتدار و ارتقاء زندگى مادی و معنوی مردم رشید ایران  مسوولیتى مهم برای همه کسانى است که به ایران و انقلاب دل بسته اند. مردم شریف ایران در پرتوحضور و مشارکت عظیم و آگاهانه خویش در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ، حماسه ای تاریخى آفرید و اعتماد و اعتباری بزرگ را به نظام مقبول خود ارزانى داشت . اکنون قوه مجریه منتخب مردم ، در کنار قوای دیگر وظایف سنگینى درانجام این مسوولیت و پاسخگویى به  این انتخاب و انتظار مردمى دارد. رئوس این وظایف در قانون اساسى آمده است  قانونى که پیمان یگانگى  اسلامى وملى و سند وفاداری به انقلاب اسلامى و آرمانهای والای حضرت امام خمینى قدس سره خون  بهای شهیدان بزرگوار از جمله شهدای گرانقدردولت رجایى و باهنر و مرجع اختیارات و مسوولیتهای دولت حقوق و تکالیف شهروندان است . عمل صالح قوه مجریه و رسالت رییس جمهوری اسلامى در این شرایط و تلاش برای نهادینه کردن حاکمیت قانون و در راس آن قانون اساسى ، برای خدمت به مردم است . از این  طریق است که تداوم انقلاب ، پویایى نظام و سر افرازی و اقتدار ملت شریف ایران تضمین مى شودو مردم  بزرگوار ما در پرتو این نظام به رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالى استقرار و پایداری نهاد های بر آمده از انقلاب را در قالب جامعه ای توانمند، با نشاط و ساختار قانونمند و با ثبات تجربه مى کند.

اینک در مرحله نوینى از مدیریت اجرایى کشور و در ادامه تلاشهای گرانقدر وستودنى حضرت حجت  الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمى رفسنجانى که همواره تدبیر و اندیشه و تجربه شان برای ما سرمایه  بزرگى است ، دولت جدید با امید بهره گیری از دستاوردهای ارزنده دولتهای پیشین در دوران دفاع مقدس و سازندگى ، عهده دار مسوولیتهای سنگینى مى شود. من در چارچوب همین مسوولیت در برابر قرآن کریم و در حضور شما بزرگواران سوگند انجام تعهد هایى را به جای آوردم که طبق قانون ، رییس جهمور مکلف به  اجرای آنهاست . پاسداری از مذهب رسمى و نظام جمهوری اسلامى و قانون اساسى ، خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانى ازحق و گسترش عدالت ، پرهیز از خود کامگى ، حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت ، حراست از مرزها و استقلال سیاسى ، اقتصادی ،فرهنگى کشور و نگاهداری قدرت به عنوان امانت مقدس ملت و سپردن آن به منتخب پس از خود، از جمله اموری هستند که  تعهد انجام آنها در این سوگندبه رییس جمهوری سپرده شده است .

این سوگند، سوگندی شرعى است . چنانکه دین مبین ما معین کرده است ، صیغه هایى از قبیل عهد و قسم باید به نیت قربت و قصد ان شاالله ادا شود، و یاد کننده سوگند بالفعل یا بالقوه استطاعت ادای دین الهى خویش را داشته باشد. تعهد های ذکر شده  در این سوگند معطوف به وظایفى هستند که در قلمرو مقوله های اجتماعى قرارمى گیرد. از این رو در حوزه  مسوولیتهای جمعى ، سوگند هایى یاد مى شود که ادای آن فراتر از طاقت فردی است . به این سبب تنها عزم و اراده عمومى وهم پیمانى ملى مى تواند توان انجام آن را به وجود آورد. اکنون خاطره حماسى و شور انگیز مشارکت مردم ، مردم رشید و آگاه ایران در این دوره از انتخابات به من جرات مى بخشد که بگویم برای  تعدیه مضامین و تعهدات این سوگند،تمامى ملت هم پیمان شدند و قصد آن دارند که فردایى بهتر را برای  ایران اسلامى پى ریزی کنند. این عزم و اراده مردم و مسوولان در کمک به دولت ونظارت بر آن سرمایه و پشتوانه بزرگى است که به  یقین این روند، انجام مسوولیتهای مدیران و وظایف و تعهد های متقابل دولت و مردم را روشن ترو آسانتر مى کند. امیرالمومنان ، على علیه السلام و الصلوه در باب حکومتداری و حقوق متقابل والى و مردم ، از عموم  مردم مى خواهد » فلاتصلوا علیه به وجمیل فلالن لخراجى نفسى الى الله و علیکم من تقى الله فى الحقوقات و لم افرق اداها و فرایضات » مرا به نیکى مستایید تا از عهده حقوقى که مانده است ،بر آیم و واجب هایى را که برگردنم باقى است ، ادا نمایم . پس با من چنان که باسرکشان گویند، مگویید و چنان که با تند خویان  کنند، از من کنار نجویید و باظاهرآرایى آمیزش مدارید و شنیدن حق را بر من سنگین مپندارید و نخواهم که  مرا بزرگ پندارید که آن کس شنیدن حق بر او گران افتد و اجرای عدالت بروی دشوار بود و کار به حق و عدالت کردن بر او دشوارتر است .

پس از گفتن حق یا رای زدن در عدالت نه من برتر از آنم که خطا کنم و نه در کار خویش ازخطایى مصون باشم ، مگر خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن توانا تر است . در جایى که پیشوای عدالت خواهان و آزادگان جهان که معتصم به عصمت الهى است ، چنین مى فرماید، کار برای ما انسانهای متعارف بسیاردشوار است . لذا من برای حسن انجام این تعهد ها که فوق طاقت فرد و حتى توان به تنهایى است ، از درگاه حضرت احدیت هدایت و حمایت و از مردم شریف بزرگوار ایران مدد مى طلبم . مقام معظم رهبری با نظارت و اشرافى که بر سه قوه و نقش والایى که در نظام و جامعه دارند، ما را به یقین در انجام این تعهدات راهنمایى و یاری خواهند فرمود، و نیز مراجع عظام و علمای اعلام با نصایح  مشوقانه و دعای خیر، دولت را در امر خدمتگزاری به مردم کمک خواهند کرد. از مجلس شورای اسلامى که عصاره فضایل ملت و مرکزقانونگذاری و ناظر بر اجرای قوانین است ، مدد مى جویم تا نمایندگان محترم با عمل به وظایف مهم قانونى و نظارت بر عملکرد دستگاههای دولتى ورفتار مسوولان و کارگزاران دولت و ارایه پیشنهادهایى راه گشا، رضای پروردگار و مصلحت ملت و ارتقای کارآیى نظام اجرایى کشور را تحقق بخشد.

 از قوه محترم قضاییه انتظار دارم که دولت را در اداره جامعه ای امن ومبتنى بر رفتارها و روابط قانونى یاری کنند. از نهادها و تشکلهای سیاسى ،مجامع صنفى ، جامعه مطبوعاتى ، دانشمندان و محققان ، دانشگاهیان ،فرهنگیان ، کارشناسان و متخصصان و عموم ارباب فضل و دانش ، فرهنگ وهنر استعانت مى جویم که با نظارت  مستمر و طرح شجاعانه مطالب و نظرات خود و آحاد شهروندان و نیز ارزیابى و نقد مداوم برنامه ها و عملکردها، سهم مشارکت عمومى را در سیاستگذاریهای کلان کشور افزایش دهند. به یقین ارتقای سطح  دخالت و مشارکت صاحبنظران در فرآیند تصمیم سازی وتصمیم گیری دولت ، هم انجام وظایف و تکالیف  متقابل دولت و ملت راتسهیل خواهد نمود و هم مهمترین حق مردم ، یعنى تعیین سرنوشت را محقق خواهد کرد. برای دستیابى به این مهم ، حکومت موظف است که فضای امنى برای برخورد اندیشه ها و رای ها در چارچوب ضوابطى که اسلام و قانون اساسى مشخص کرده است ، فراهم سازد. دولت باید ظرفیت و فرهنگ مشارکت پذیری و نقد و اصلاح را در جامعه گسترش دهد و خود پیشگام وسرمشق تحمل و جلب  مشارکت باشد.

برای تحقق این امور به یاری خداوندجهت گیریهای اساسى دستگاه اجرایى کشور بر پایه  نهادینه شدن هرچه بیشترقانون ، اهتمام به امر عدالت اجتماعى به عنوان ارزش درخشان دین و عامل اعتماد پایداری و صلاح و فلاح جامعه و پذیرش و تعمیق به امر نقد ونقد پردازی برای اصلاح کارها و رشد فکری ، سیاسى و اجتماعى مردم و فراهم آوردن هر چه بیشتر زمینه های مشارکت آگاهانه و داوطلبانه  مردم و تضمین آن قرار خواهد داشت و من امیدوارم که با یاری مردم و هماهنگى قوای سه گانه انجام این  مسوولیت بزرگ ، میسر شود. با اعتقاد و تاکیدی که بر ضرورت قانونمند شدن هر چه بیشتر امور و رفتارهای فردی و اجتماعى از سوی دولت مى شود، امکان هماهنگى بیشتر میان قوای مجریه ، مقننه و قضاییه فراهم خواهد شد. در این فرآیند، دولت برای پیشبرد خدمتگزاری به مردم و جلب مشارکت مستمر آنان و به طور کلى  انجام وظایف و مسوولیتهای خویش بر قانون اصرار مى ورزد و قوه مقننه برای تحقق و مسوولیت اساسى  خویش به هدایت و نظارت قانونى در دستگاه اجرایى کشور اهتمام دارد. به این ترتیب روشن مى شود که  انجام تعهدهای قانونى هم یک ضرورت و تکلیف اسلامى و انقلابى و ملى است  و هم نیازمند وجود مقتضیات ابزارها و لوازم قانونى و یاری و مساعدت عمومى است .

من هنگامى که به عرصه انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری واردشدم ، با اعتقاد به همین ضرورت  برنامه ای را عرضه داشتم تا مفاد آن مبنای شناخت و اعمال نظر و اعلام تمایل و احیانا پیمان مشترک  میان رییس جمهور و مردم باشد. رئوس و جوهر اساسى آن برنامه برگرفته از همین سوگند بود و اکنون  رای مردم بزرگوار و شریف ما در این انتخابات که رای به برنامه ها بود، نیز بر ضرورت توجه به تاکید براین مضامین و مفاهیم و اجرای آنها افزوده است . قانون اساسى ، رییس جمهور را موظف به پاسداری از مذهب رسمى ونظام جمهوری اسلامى و قانون  اساسى ، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانى ازحق و گسترش عدالت مى کند و این نشان دهنده اهمیت و اولویتى  است که دیانت و معنویت در نظام ما دارد. انقلاب اسلامى دعوتى است برای احیای دین و حاکمیت ، بینش و منش اسلامى و این افتخار بزرگ ماست که انقلابى باآن ژرفا و بزرگى و درخشندگى با رهبری فقیه ، مجاهد،عارف و انقلابى وسیاستمداری متخلق به مکارم اخلاقى ، به پیروزی رسید. این وظیفه همیشگى دولت  جمهوری اسلامى است که سیاستها و برنامه های خود رابراساس جوهر اسلام و عدم مغایرت آنها با موازین شرع بنا نهد و زمینه های لازم را برای ارتقای اندیشه اسلامى و معنویت و اخلاق محمدی (ص ) وزدودن رذیلت های اخلاقى در جامعه فراهم کند و روح عدالت علوی را به تمام سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های اجرایى تسریع دهد. برای رعایت و حدودموازین شرعى ، نهادهای قانونى نظام همواره  دست اندر کار بوده اند. اما علاوه بر آن باید عملا نیز نشان داد که تنها در سایه پایدار کردن ارزشهای الهى  است که انسان و جامعه مى تواند به سعادت برسد. برای این منظور باید به واقع ملاک ، اخلاق و رفتار و سلوک و روشها و ارتباطهای اجتماعى ، ارزشها وآموزشهایى باشد که پیامبر بزرگ اسلام صلى الله علیه و آله و سلم از طریق وحى ، بشر را به آنها دعوت کره است .

 از این رو ضرورت دارد که به تعبیرحضرت امام قدس سره  زنان و مردان را پیوسته در اجتهاد اسلامى ، دخیل بدانیم و اسلام را طوری بفهمیم که در همه  زمانها بتواند جوابگوی همه نیازهاباشد و برداشت های خود را به جای متن و وحى الهى مطرح نکنیم . باید درنظام اسلامى ، عدالت و مصلحت بشری تامین بشود و برای تحقق این دو بایدخرد به کار افتد. مهمترین راه برای استقرار عدل در جامعه ، بهره مندی از درست ترین تحقیقات و کارشناسى هاست . در پرتو رشد نیروهای متفکر و اندیشمندجامعه و عرصه آزادانه نظر هاست که دولت مى تواند بهترین رای ها و راهها راانتخاب کند و ملاکهای اصولى عدل و مصلحت را در دنیای پیچیده امروز وساز و کارهای حاکم بر روابط اقتصادی ، سیاسى و فرهنگى جامعه تشخیص دهد . انسان یا جامعه برخوردار از مواهب مادی و معنوی ، هنگامى که نظام اسلامى را هم قادر به تامین نیازهای مطلوب خویش مى بیند و هم حقوق وحرمت  خود را در پرتو آن حفظ شده مى یابد، عمیقا به آن روی مى آورد وهمین بهترین و اصولى ترین راه ترویج  دین است .

جامعه بهره مند از مواهب معنوی و مادی که چهره جذاب و توانمند اسلام و قرآن در آن به  خوبى ترسیم شده است ، جامعه ای سر مشق برای جهان کنونى نیز خواهد بود. برای آن که دولت بتواند به  این سو گام بردارد، راهى جز تعمیم و گسترش عدالت و قسط در تمامى قلمروهای اقتصادی ، اجتماعى و فرهنگى نیست . ایجاد فرصت های مساوی و تضمین دسترسى برابر به امکانها و امتیازها و برخورداری  متناسب همه ملت از موهبت های جامعه و فراهم کردن زمینه شکوفایى استعدادها وآفرینندگى مردان و زنان  در همه عرصه ها، مقابله با تبعیض و زیاده طلبى وزدودن ننگ فقر و تامین زندگى شرافتمندانه برای همه  افراد ما، به ویژه محرومان و مستضعفان از وظایف نظام اسلامى است . برای از بین بردن فقرباید کل جامعه  ما فقیر نباشد یعنى بنیه اقتصادی جامعه قوی باشد. از این رونیاز اصلى ما، توسعه همه جانبه پایدار و متوازن است که باید در همه عرصه های سیاسى ، اقتصادی ، فرهنگى و علمى تحقق یابد. به این ترتیب میان توسعه و عدالت در هم آمیختگى و پیوستگى عمیقى وجود دارد، توسعه بدون عدالت و عدالت بدون توسعه یا سر از شکافهای عمیق اجتماعى در مى آورد و یا به توسعه فقر مى انجامد.
 نیاز اصلى ما تنهاتوسعه همه جانبه و پایدار و متوازن است که باید در همه عرصه های سیاسى ،اقتصادی ، فرهنگى و علمى تحقق یابد. در این توسعه انسان و نیروهای انسانى مبنا است . به این لحاظ، پاسداری از حرمت آدمى اندیشه او، صیانت از نیروی انسانى و بالا بردن سطح فرهنگ عمومى و آموزش عالى امری مهم است  وتاریخ معاصراز جنبشهای ضد استعماری تاانقلاب مشروطیت که فرداسالگرد پیروزی آن است و آن را گرامى مى داریم و انقلاب اسلامى و دفاع مقدس ، گواه بر این مدعاست و همین ایمان و اراده آنان است که  ناممکن های بسیاری را ممکن ساخته است . من به عزم و اراده اسلامى و ملى همگان دراین فصل نوین  تاریخ امیدوارم ، و شور و نشاط و همت همه مردان و زنان ،بخصوص جوانان و نوجوانان برومند کشور، امید مرا دو چندان مى کند.امیدوارم که لطف خداوند، هم پیمانى همگانى و هماهنگى همه مسوولان ، نهادها و مراکز اجرایى ، قانونگذاری و قضایى کشور مرا در انجام این مسوولیتهای سنگین و عمل به سوگندهای  بزرگ ، مدد رساند. سخن را باگرامیداشت یاد شهیدان والا مقام و ادای احترام به جانبازان فداکار، آزادگان سرافراز، ایثارگران قهرمان و خانواده های معزز آنان به پایان مى برم .

Advertisements
دسته‌ها:Uncategorized
  1. هنوز دیدگاهی داده نشده است.
  1. No trackbacks yet.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: