خانه > دین و مذهب, سخن هایی از کتابهای آسمانی > پندهای و سخنهای خدا ( استخراج شده از کتاب آسمانی مسلمانان ) 1

پندهای و سخنهای خدا ( استخراج شده از کتاب آسمانی مسلمانان ) 1


بنام خداوند بخشنده و مهربان
.سوره الحمد:
1-2):ستایش مخصوص پروردگار جهانیان است.
1-3و4):او که رحمتگر و مهربان است و صاحب روز جزاست.
1-5):تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم.
1-6و7):خدایا ما را به راه راست هدایت فرما راهی کسانی که آنان را گرامی داشتی نه راه گمراهان.
2.سوره البقره:
2-2):این کتابی است که هیچ تردید و شکی در آن نیست و مایه هدایت پرهیزکاران می باشد.
2-3 تا 5):تعریف پرهیزکاران:کسانی هستند که:1- به غیب ایمان می آورند. 2- نماز را برپا می دارند. 3- و از آنچه روزیشان داده ایم انفاق می کنند. 4- آنان که به آنچه بسوی پیامبر نازل شده و آنچه پیش ازپیامبر نازل شده،ایمان می آورند. 5- به آخرت ایمان دارند-اینان همان رستگارانند.
2-6):کسانی که کفر ورزیده اند چه بیمشان بدهی و چه بیمشان ندهی فایده ای ندارد! و نخواهند گروید.
2-7)و خداوند بر دلها و شنوایی آنها مهر زده و بر دیدگان آنها پرده ای زده و آنها را عذابی دردناک است.
2-8 تا 10):کسانی هستند که لفظی می گویند:ما به خدا و روز قیامت ایمان آورده ایم و فکر می کنند که نیرنگشان کارساز است ولی آنها در واقع به خودشان نیرنگ می زنند! و نمی فهمند.این بخاطر آن است که در دل هایشان مرض است و خدا بر مرضشان افزوده می کند!.
2-14):توصیف کسانی که گمراهی را به بهای هدایت خریدند:هنگامی که با مومنان برخورد کنند می گویند ایمان آوردیم ولی هنگامی که با شیطان های خود خلوت کنند می گویند در حقیقت ما با شماییم!و مومنان را مسخره می کنیم.
2-17):خدا برای آنها مثالی زده است:آنان مثل کسانی اند که آتشی روشن می کنند تا پیرامونشان را روشن کنند ولی خدا نورشان را خاموش می کند و آنها را در سرگردانی رها می کند.
2-22):خدا برای شما از آسمان آبی فرو فرستاد و بوسیله آن برای شما رزقی بیرون آورد پس برای خدا همتا قرار ندهید.
2-23و24):اگر در آیات خدا شک دارید و به خیال خود راست است پس سوره ای مثل آن را بیاورید و گواهان خود را بطلبید البته هرگز نتوانید توانست! پس بپرهیزید از آتش قیامتی که آتشش از مردم و سنگ هاست.
2-26):خدا از اینکه مثال هایی مانند پشه را بیاورد شرم نمی کند: 1- مومنان میدانند از جانب خداست و هدایت می شوند 2- کافران می گویند منظور خدا از آوردن این مثل چه بوده؟ و با آن گمراه می شوند.
2-28):چگونه خدا را منکرید در حالی که مرده ای بودید و خدا شما را زنده کرد و باز می میراند و زنده می کند و بسوی او باز می گردید.
2-29):ابتدا خلقت زمین سپس خلقت آسمان ها.
2-34):فقط ابلیس به انسان سجده نکرد و از کافران شد.
2-36):شیطان عامل سقوط انسان از بهشت به زمین.
2-41):آیات مرا به بهایی اندک نفروشید.
2-42):حق را با باطل مخلوط نکنید و حقیقت را کتمان نکنید با آنکه خود می دانید.
2-43):نماز را بر پا دارید و زکات را بدهید و از رکوع کنندگان باشید.
2-44):آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خودتان انجام آن کار را فراموش می کنید؟!.
2-45):از صبر و نماز یاری جویید و لازمه بهره جستن از این دو فروتن بودن می باشد.
2-47):برتری «بَنِي إِسْرَائِيل» بر جهانیان.
2-48):بترسید از روزی که هیچ کس چیزی را(از عذاب خدا) از کسی دفع نمی کند و از او نه شفاعتی پذیرفته می شود و نه یاری می شود.
2-51و52):خدا بر بنی اسرائیل گرفتن گوساله بعنوان معبود در غیاب موسی را بخشید باشد که شکر گزاری کنند.
2-54):موسی به قوم خطاكارش: برای توبه خودتان را به دست خودتان به قتل برسانيد.
2-57):المن و السلوی: غذایی كه از طرف خدا به قوم بنی اسرائيل نازل شد.
2-60):12چشمه آب برای 12 قبيله در قوم موسی.
2-61):به يك غذا اكتفا نكردند
2-62):هركس با هر دينی اگر به خدا و روز جزا اعتقاد داشته باشد نبايد بيمناك باشد.
2-65):روز شنبه (رجوع به آیه (7-163) ).
2-67-71):خدا به موسی دستور داد که قومش ماده گاوی را سر ببرند ولی قوم بنی اسرائیل ایرادات مختلفی از جمله رنگ و سن و …(معروف به ایرادات بنی اسرائیل) به موسی گرفتند و حتی چیزی نمانده بود که گاو را سر نبرند!.
2-72و73):آنها شخصی را کشتند و درباره آن به جدال می پرداختند ولی خدا آن را آشکار گردانید و به آنها گفت پاره هايی از گاو را به مقتول بزنيد تا زنده شود و اینگونه خداوند مردگان را زنده می کند و آیات خود را به شما می گوید تا بیاندیشید.
2-80):ترك قسم به خدا خوردن.
2-84):همديگر را مكشيد و از خانه هايتان همديگر را نرانيد(بنی اسرائيل).
2-91):بهانه دست دشمن ندادن.
2-98):هركس دشمن فرشتگان باشد دشمن خداست(جبرئيل ميكائيل و..).
2-109):اگر به شما ستمی رسيد عفو كنيد تا موقعی كه فرمان خدا برسد.
2-111):»هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين» اگر راست می گویید دلیل خود را بیاورید.
2-115):بهر طرف روی كنيد بسوی خدا رو آورده ايد چون مشرق و مغرب ملك خداست.
2-135):دين اسلام:دين ستوده ابراهيم(خداپرستی).
2-136):الاسباط(فرزندان يعقوب).(ر.ج به سوره النساء).
2-134و141):قبليها هر چه كردند برای خود كردند و شما مسئول كار آنها نيستيد.
2-142و143):دليل تغيير قبله.
2-156):هرگاه مصيبتی به(مومنان)می رسد می گويند:»ما از خدایيم و بسوي او باز ميگرديم».
2-158):»الصَّفَا وَالْمَرْوَة» از شعایر خداست.
2-164):در اين دنيا از همه چيز نشانه ايست برای كسانی كه می انديشند.
2-168و172):از آنچه در روی زمين است حلال و پاكيزه اش را بخوريد.
2-171):تشبيه كافران به حيوانات كه دعوت را نمی شنوند.
2-173):مردار-خون و گوشت خوك-بردن نام غير خدا بر حيوان ذبحی-حرام است.
2-178و179):حكم قصاص(قصاص برای حفظ حيات و زندگی است).
2-180):وصيت عادلانه.
2-181):هركس پس از شنيدن وصيت آن را تغيير دهد گناهش بر عهده اوست.
2-182):كسی كه از انحراف وصيت كننده يا از گناه او بترسد و ميان آنها را اصلاح كند گناهي بر او نيست.
2-184و185):احكام روزه.
2-186):هركس مرا بخواند دعای او را اجابت ميكنم.
2-187):مباشرت با زنان در رمضان حلال است.
2-189):سوال در مورد «هلالهای ماه»وجواب آن:در آن تعيين اوقات عبادت-حج و معاملات مردم است.در هر كاري ميانبر نزنيد و در آن كار با تقوی باشيد.
2-191):(كسانی كه با شما می جنگند را)هر كجا يافتيد بكشيد و از آنجا كه بيرونتان ساختند بيرونشان كنيد.
و فتنه از قتل هم بدتر است.
2-196تا200):احكام حج و عمره.
2-212):زينت زندگي دنيا برای كافران-خدا هركس را بخواهد روزی بی حساب می بخشد.
2-216):چه بسيار شود آنچه را كه شما ناگوار دانيد ولي خيری در آن است.(و برعكس آن)
2-217):بترتيب اهميت نزد خدا:(فتنه-جلوگيری از راه خدا-كفر ورزيدن به او و مسجدالحرام و اخراج ساكنين آنجا-خونريزی در ماه های حرام).
2-219):سوال درباره شراب و قمار(خمر-ميسر)و جواب:ضرر آن بيشتر از سود آن است.
سوال درباره اينكه چه چيزی انفاق كنند؟جواب:از مازاد نيازمندی خود.
2-221):با(زنان-مردان)مشرك ازدواج نكنيد تا ايمان بياورند.(كنيز-غلام) با ايمان بهتراز(زن-مرد)مشرك است.
2-222):احكام در باره زنان.
2-224):ترك قسم به خدا خوردن.گناه اين كار در لفظ آن نيست بلكه به نيت آن است.
2-227تا232):احكام طلاق.
2-233):درباره شير دادن به فرزند و نحوه مراقبت از آن.
2-234و235):درباره کسی كه همسرش می ميرد.
2-236و237):احكام طلاق.
2-238)»حافظوا علي الصلوات و الصلاه الوسطي».
2-239):حكم درباره نماز.
2-240و241):درباره وصيت برای همسر كسانی كه در آستانه مرگ قرار دارند.
2-245):»قرض الحسنه»بدهيد تا خدا آن را برايتان چند برابر كند.
2-255):شفاعت به اذن خدا.
2-258)»محاجه(نمرود)با ابراهيم»:ابراهيم گفت :خدای من خورشيد را از مشرق می آورد.(اگر راستگويی) خورشيد را از مغرب بياور!
2-259):(ماجرای عزير):100 سال به خواب فرو رفت.
2-260):اثبات چگونه زنده كردن مردگان توسط خدا به ابراهيم با قرار دادن تكه های مرغان بركوه ها.
2-264):صدقه هايتان را با منت گذاری باطل مكنيد.
2-275):تجارت و ربا را مخلوط مكنيد.
2-280):اگر به كسی قرض داديد كه توان مالی نداشت به او مهلت دهيد و اگر بدانيد برای شما بهتر است كه ببخشيد آن را.
2-282و283):درباره معامله و قرض و نسيه.
3.سوره ال عمران:
عمران پدر حضرت مريم بوده است.
3-7):بعضی آیات محکم اند که اساس قرآن هستند و بعضی دیگر متشابه که بوسیله محکمات تفسیر می شوند و تفسیر آن را خدا و جویندگان علم می دانند(ر.ج به الزمر آیه 23).
3-17):خصوصيات يك مسلمان.
3-22):كساني كه به آيات خدا كافر شدند اعمالشان تباه است.
3-27):مثال برای مرگ و زنده شدن دوباره.
3-33):خدا آدم-نوح-خوانواده ابراهيم وخاندان ابراهيم را بر جهانيان برگزيد.
3-37):كفالت مريم با زكريا بود.
3-39)يحيی پسر زكريا است و كلمه خدا(عيسی)را تصديق ميكند.
3-42):برتری مريم بر زنان جهان(الگو).
3-46و49)معجزات عيسی:خبر از غيب-شفا دادن-جان دادن به اشياء-زنده كردن مردگان-حرف زدن با مردم در گهواره.
3-58):»الذِّكْرِ الْحَكِيم»= قرآن.
3-59):تشبيه خلقت عيسی به خلقت آدم.
3-60):سخن حق همانست كه از جانب خدا رسيده مبادا در آن شك و ريب كنی!
3-64):دعوت انسانهای اهل كتاب به كلمه حق:فقط خدا را بپرستيد و چيزی را شريك او قرار ندهيد و از خودتان اربابی نگيريد.
3-66):درباره چيزي كه اطلاعي از آن نداری صحبتی مكن.
3-67):دين حنيفه=دين ابراهيم*ابراهيم مسلمان بود.
3-71):ای اهل كتاب چرا بر تن حق باطل را می پوشانيد و كتمان می كنيد؟
3-77):عهد خود را با خدا به بهای اندكی نفروشيد.
3-78):کسانی هستند که به هنگام خواندن کتاب(غیر کتاب خدا) زبان خود را آنگونه می چرخانند که گویی آن از طرف خداست و خود هم به دروغ می گویند از طرف خداست ولی آنها دروغ می گویند.
3-79و80):رد عقيده عده ای که می گویند عيسی خداست!.
3-85):غير از اسلام دينی پذيرفته نيست.
3-89):شرط توبه صحيح.
3-96):»بَكَّة»(مكانی كه كعبه در آن قرار دارد يا سرزمين مكه).
3-97):در بكه مقام ابراهيم وجود دارد كه هر كه داخل آن شود در امان است-حج واجب برای توانمندان.
3-99):ای اهل كتاب چرا صد سبيل می كنيد؟
3-100):اگر از گروهی از اهل كتاب پيروی كنيد شما را بعد ار ايمانتان بكفر برمی گرداند.
3-104):رستگاران امر بمعروف و نهی از منكرانند.
3-120):صبر و تقوی در برابر حرف ياوه گويان.
3-130):ربا مخوريد.
3-132):» َأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُول». (ر.ج به سوره هود آیه آخر رسول هر آنچه از طرف خدا به او وحی می شده را پیروی می کرده و انعام آیه 50).
3-134):توصيف «الْمُحْسِنِينَ»:انفاق كننده-عفو كننده و كاظم.
3-144):آيا بعد از مرگ پیامبر بازمی گرديد به عقبه خودتان؟(آيين قبلی).
3-145):مرگ فقط بفرمان خداست.سرنوشتی تعيين شده است.
3-147):دعای قرآنی.
3-156):همانند كافران نباشيد كه هنگامی كه برادرانشان می ميرند(در جنگ يا مسافرت)می گويند:اگر آنها در كنار ما بودند نمی مردند!.
3-159):حرفهای خدا با پيامبر قبل از جنگ:نرمخو باش-برايشان آمرزش بطلب-با آنها مشورت كن سپس بر خدا توكل كن.
3-180):آنچه بدان حسادت می ورزيدند روز قيامت طوق گردنشان می شود.
3-186):در مورد جانها و مالها آزمايش می شويد.
4.سوره النساء:
4-2):اموال يتيمان را بدهيد.
4-3):اگر بترسيد كه عدالت در مورد يتيمان را رعايت نكنيد پس از زنان آنچه را كه نيكوست 2تايی/3تايی/4تايی ازدواج كنيد و اگر در اين هم بترسيد يك زن يا كنيز كافيست.
4-4):مهر زنان را در كمال رضايت بپردازيد.
4-6و8و10):نحوه برخورد با يتيمان.
4-7):برای فرزندان مذكر و مؤنث سهم از تركه ی والدين و خويشان می باشد.
4-8):از ارث با اينكه چيزي به خويشان-يتيمان وفقيران نمی رسد ولی به آنها بدهيد.
4-11و12و176):قضيه ارث.
4-14):از حدود احكام خدا خارج نشويد.
4-15):اگر زنانتان كار زشتی (فاحشه)انجام دهد 4 عادل گواه بدهند و آنها را در خانه نگه داريد تا مرگ آنها فرا رسد.
4-18):توبه كسی كه(مثل فرعون آنهم در لحظات آخر) توبه كند پذيرفته نيست.
4-22):كسی را كه پدرانتان به همسری گرفته به همسری نگيريد.
4-23):14 گروه حرام برای ازدواج.
4-24):ازدواج با زنان شوهر دار حرام است.
4-25):اگر صبر كنيد تا با زنان آزاد پارسا ازدواج كنيد بهتر است اگر نشد با كنيزان با اجازه مالك آن ازدواج كنيد-كيفر كار زشت(زنا)برای كنيزان نصف كيفر زنان عادی است.
4-29):اموال يكديگر را ميان خود به باطل مخوريد مگر تجارتي رضايتی باشد-خودتان را مكشيد.
4-34):مردان سرپرست زنانند(تسلط و حق نگهبانی دارند)-زنان هم در غيبت مردان حافظ حقوق آنهايند و آنچه خدا به آن امر كرده نگه دارند.
حال اگر از نافرمانی و مخالفت آنان بيمناكيد: 1- آنها را موعظه كنيد اگر نشد 2- از خوابگاهشان دوری گزينيد اگر باز هم نشد 3- آنها را تنبيه كنيد.اگر هيچكدام نشد حق هيچگونه ستمی بر آنها را نداريد.
4-35):اگر با اين كار می ترسيد نزاع سختی پيش آيد؟ داوری از خانواده مرد و زن بياوريد اگر قصد اصلاح داشته باشند خدا سازگاری را حاصل می كند.
4-36):با پدر و مادر-خويشان-يتيم و مسكين-همسايه دور نزديك-رفيق نزديك-در راه مانده و برده مملوك به نيكی رفتار كنيد.
4-38و39):انفاق كردن.
4-43):هنگام «سُكَارَى»(مستی) به نماز نايستيد.(عده اي می پرسند چرا؟)براي اينكه بفهميد چه می گوييد!- و نه در حال جنابت مگر اينكه مسافر باشيد يا مريض باشيد يا مباشرت با زنان كرده باشيد كه در اينصورت بايد با خاك پاك تيمم كنيد- نحوه تيمم.
4-46):تحريف در تورات.
4-49):نهی خودستايی.
4-56):عذاب شديد برای كساني كه به آيات ما كفر ورزيده اند.
4-58):هنگام داوری عادل باشيد.- امانتها را پس بدهيد.
4-59):»أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُم»-اگر در چيزی اختلاف كرديد به (کتاب) خدا و رسولش بازگرديد.
4-65):به پروردگارت سوگند آنها مومن نخواهند بود مگر اينكه در اختلافات خود تو(پيامبر) را به داوری طلبند و از اين داوری ناراحت نباشند و كاملا تسليم باشند.
4-71):آماده جنگ باشيد.
4-74):اجر بزرگ برای كسانی كه در راه خدا جهاد كردند.
4-85):معناي ديگري از شفاعت.» مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ»(شفاعه=كوشش شفيع) (كار شفيع=يشفع=كوشش در عمل خير).
4-86):جواب سلام را رساتر بدهيد.
4-88):كسی را كه خدا در گمراهی خودش رها كند راهی برای(هدايت) او نيست.
4-92و93):در مورد كشتن مومنی:(1) اگر به خطا باشد خونبهی و آزاد كردن 1 برده را دارد.(2) اگر به خطا باشد ولی از خانواده مشرك باشد بايد 1 برده آزاد كند اگر نشد 2 ماه پی در پی روزه.(3) اگر با آن خانواده پيمان صلح داشته باشند مثل (1).(4) اگر به عمد باشد كيفر آن جهنم است!.
4-97.98.99):سرانجام بد برای كسانی كه به خود در زمين ستم كردند و ميگويند در زمين تحت فشار و مستضعف بوديم(فرشتگان:چرا مهاجرت نكرديد؟)مگر كسانی كه واقعا چاره ای نداشتند.
4-101):هنگام سفر بر شما گناهی نيست كه از»صلوه» خود كم كنيد اگر از فتنه كافران بترسيد.

Advertisements
 1. امین
  آوریل 28, 2008 در 5:25 ق.ظ.

  سلام بر شما دوستان عزیز.
  خیلی خوشحال شدم که این مطالب گرانقدر و پر محتوا را بر روی سایتتان قرار دادید و از شما به خاطر این کارتان تشکر می کنم ولی ای کاش این کار خوبتان را با قرار دادن منبعی که از آنجا این کتاب را دریافت کردید کامل میکردید.
  *************************************************************************
  دوست عزیز این مطلب که در این تارنما استفاده شده است به هیچ وجه من الوجود از هیچ سایت فارسی زبانی گرفته نشده است و این محتوی تنها یک فایل share شده بوده و احسیر سافت برخود می داند که در همه حال قانون کپی رایت را رعایت کند و این نوشته دارای هیج منبع خاصی نیست و رفرنس کلی این مطلب قرآن کتاب مسلمانان می باشد .
  با تشکر احسان احسانپور مدیر تارنمای احسیر سافت

 2. مه 15, 2008 در 9:03 ب.ظ.

  در هر صورت من برای شما آرزوی موفقیت می کنم.

 1. No trackbacks yet.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: