خانه > دین و مذهب, سخن هایی از کتابهای آسمانی > پندها و سخنانی از پروردگار ( برگرفته شده از کتاب آسمانی مسلمانان ) 5

پندها و سخنانی از پروردگار ( برگرفته شده از کتاب آسمانی مسلمانان ) 5


40.سوره غافر:
40-3):خداوند:آمرزنده گناه،پذیرنده توبه،سخت کیفر و صاحب نعمت فراوان و پیوسته است.
40-18):در آن روز دلها نزدیک گلو گاه رسد در حالی که اندوه خود را فرو می خورند(کافران) برای ستمگران نه یاریست و نه شفاعت گری.
40-20):این خداست که حکم می کند و کسانی که بجای خدا می خوانند نمی توانند هیچ حکمی را صادر کنند.
40-27):موسی گفت: همانا من از هر متکبری به خدایم و خدای شما پناه بردم.
40-28):مردی مؤمن از خاندان فرعون که ایمانش را پنهان می داشت،بعد از حرف فرعون که گفت موسی را بکشیم، جانبداری موسی را کرد.
40-32):و آن مرد گفت:اى قوم من من بر شما از روزى كه مردم يكديگر را(به يارى هم) ندا درمى‏دهند،بيم دارم.
40-36و37):فرعون به هامان:ای هامان برای من بنایی مرتفع بساز تا از خدای موسی اطلاع پیدا کنم!.
40-40):هرکه کار شایسته کند چه مرد چه زن باشد،در حالی که مؤمن باشد،آنان وارد بهشت می شوند.
40-43):اسراف کنندگان یاران آتشند.
40-45):خداوند آن شخص مؤمن را از آسیب فریب های آنها نگه داشت.
40-60):مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم.
40-65):خدا را بخوانید در حالی اعتقادتان را برای ائ خالص کرده اید.
40-67): او همان كسى است كه شما را از خاكى آفريد سپس از نطفه‏اى آنگاه از علقه‏اى و بعد شما را(به صورت)كودكى برمى‏آورد تا به كمال قوت خود برسيد و تا سالمند شويد و از ميان شما كسى است كه مرگ پيش‏رس مى‏يابد و تا به مدتى كه مقرر است برسيد و اميد كه بیاندیشید.
40-71و72):جهنمیان غلها در گردنهایشان است و با زنجیر ها کشانده می شوند و در میان جوشابند و آنگاه در آتش برافروخته می شوند.
40-78):سرگذشت برخی رسولان را بازگو گردیم و برخی را بر تو بازگو نکردیم و هیچ رسولی را جایز نباشد که بی اجازه خدا نشانه بیاورد.
40-81):خدا نشانه های خویش را به شما می نمایاند،کدامیک را انکار می کنید؟.

41.سوره فصّلت:
41-7):مشرکان کسانی هستند که زکات نمی پردازند و به آخرت هم ایمان ندارند.
41-9):» خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ».خدا زمین را در دو روز(هنگام)آفرید.(آفرینش زمین)
41-10):» وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ».(آفرینش زمین).
41-11):آسمان دود بود،خدا به آسمان و زمین گفت خواه به طاعت بیایید خواه به اجبار.گفتند مطیعانه می آییم.(آفرینش آسمان)
41-12):هفت آسمان را در مدت «يَوْمَيْنِ» آفرید.و آسمان(این)دنیا را با ستارگانی زینت داد.
41-20):روزی می رسد که گوش،پوست و چشم گنهکاران بر آنچه انجام داده اند بر ضدشان گواهی می دهند.
41-25):امت هایی از جن و انس-زینت دادن اعمال بد توسط همنشینان بد.
41-30):شرط بهشتی بودن: کسانی که گفتند: پروردگار ما الله است و سپس ایستادگی کردند(بر عمل)،فرشتگان بر آنها فرود می آید و می گویند بیم نداشته باشید و غمگین مباشید که بهشتی هستید.
41-34):بدی ها را با بهترین روش دفع کن.
41-35):کسانی این کار را می توانند بکنند که صبر ورزیده اند و سهم بزرگی(در کمالات انسانی) دارند.
41-41):» الذِّكْرِ»=قرآن.
41-42):باطل از جلو و پشت سر با آن(قرآن) نمی رسد.
41-44): و اگر(قرآن را) قرآنى غير عربى گردانيده بوديم قطعا مى‏گفتند چرا آيه‏هاى آن روشن بيان نشده است؟.كتابى غير عربى و(مخاطبی)عرب زبان؟!.بگو این کتاب برای کسانی که ایمان آورده اند رهنمود و درمانی است.
41-51):هرگاه انسان را نعمتی بدهیم از ما روی می گرداند و خود را دور می کشد و هرگاه شرّی به او برسد مشغول دعای فراوان می شود.

42.سوره الشوری:
42-1و2):2 آیه با حروف مقطعه.
42-5):فرشتگان برای کسانی که در روی زمین هستند آمرزش می طلبند.
42-7):»أُمَّ الْقُرَى».
42-10):داوری آنچه که در آن اختلاف دارید به خدا بازمی گردد.
42-13):معرفی حضرت نوح،ابراهیم،موسی،عیسی،محمد بعنوان پیامبران صاحب شریعت و به آنها گفتیم که این دین را بر پا دارید(اسلام) و در آن متفرق نشوید.
42-16):آنها که بعد از پذیرفتن دعوت خدا درباره خدا به مجادله می پردازند،دلیل آنها نزد پروردگارشان باطل است و خشمی از طرف خدا بر آنهاست و عذابی شدید دارند.
42-18):کسانی که به آخرت ایمان ندارند به آمدنش شتاب می ورزند ولی کسانی که ایمان دارند از آن بیمناکند-کسانی که تردیدی درباره آخرت دارند در گمراهی دور و درازی می باشند.
42-21):آیا آنها را شریکانی در نزد خداست که در آنچه خدا به آن اذن نداده است،آئینی درست کرده اند؟.برای آنها عذابی دردناک است.
42-23): بگو به ازاى آن(رسالت) پاداشى از شما خواستار نيستم مگر دوستى درباره خويشاوندان(«الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى») و هر كس نيكى به جاى آورد براى او در ثواب آن خواهيم افزود.
42-24):خدا بوسیله کلمات خود حق را تحقق می بخشد و باطل را محو می کند.
42-27):اگر خدا روزی را بر بندگانش بسط می داد قطعا در زمین ستم و طغیان می شد.
42-30):هرگونه آسیبی به شما برسد حاصل دستاورد(گناه) خود شماست و خدا از خیلی از گناهانتان در می گذرد.
42-33):اگر بخواهد باد را ساکن می کند و این کشتی ها بر پشت آب متوقف می شوند و قطعا در این نشانه ایست.
42-32):و از نشانه های او «الْجَوَارِ»(جََواری=کشتی های بزرگ) در دریاست.
42-36):آنچه به شما داده شده برخورداری از دنیاست و آنچه پیش خداست برای مومنان پایدارتر است.
42-37):نشانه مومن:از گناهان بزرگ و زشت کاری ها خود را به دور می دارند و هنگامی که به خشم در می آیند در می گذرند.
42-38):انجام دادن کار ها با مشورت در میان خود.
42-39):یاری جستن هنگام رسیدن ستمی به انسان.
42-40):مجازات هر بدی،بدی است ولی اگر کسی عفو کند در نزد خدا پاداش دارد.
42-41):کسانی که پس از ستم دیدن خود یاری جوید (و انتقام گیرد) راهی(نکوهشی) بر او نیست.
42-45):ایمان آورنده ها می گویند:زیانکاران کسانی هستند که با دادن خود و کسان خود در روز قیامت زیان کرده اند.
42-49و50):خدا به هرکس که بخواهد فرزندانی از دختر یا پسر می دهد یا اینکه پسران و دختران را با هم جمع می کند و هرکس را بخواهد نازا قرار می دهد.
42-51):سخن گفتن خدا با بشر بصورت وحی یا از پشت پرده است یا اینکه رسولی بفرستد که به او وحی کند.
42-52):قرآن را نوری قرار دادیم که هرکس را بخواهیم با آن هدایت می کنیم.

43.سوره الزخرف:
43-11):بوسیله آب سرزمین مرده ای را زنده کردیم،شما را هم همینطور بیرون می آوریم.
43-12و13):برای شما کشتی ها و چارپایانی که سوار آن می شوید،پدید آورد تا بر پشت آنها قرار بگیرید و بگوئید:منزه است او که این را برای ما رام کرد وگرنه ما قدرتی نداشتیم.
43-15):و برای خدا از بندگانش جزئی قرار دادند! براستی که انسان بس ناسپاس است.
43-18):خصوصیات زنان:میان زینت و زیور پرورش می یابند-در مقام جدل و مخاصمه بیانشان روشن نیست.
43-20):(مشرکان) می گویند:اگر خدا می خواست ما آنها را عبادت نمی کردیم.آنها به این علم ندارند بلکه تنها حدس می زنند و دروغ می گویند.
43-36):هرکس از یاد خدا غافل شود برای او شیطانی می گماریم که همواره یار و قرین او باشد.
43-38):» الْمَشْرِقَيْنِ»(فاصله مشرق و مغرب).
43-48):عذاب های خدا بر قوم بنی اسرائیل برای بازگشت آنها بود.
43-52):اشاره به لکنت زبان حضرت موسی.
43-57):چون خدا از عیسی مثالی آورد، بناگاه قوم تو در آن به مخاصمه پرداختند.
43-59):او(عیسی) جز بنده ای که بر او نعمت بخشیدیم و او را مثلی برای بنی اسرائیل زدیم،نیست.
43-60):و اگر بخواهیم بجای شما فرشتگانی که در زمین جانشین(شما)گردند،قرار می دهیم.
43-61):همانا او(عیسی) نشانه ای برای رستاخیز است.پس در آن تردید مکن و از من پیروی کنید این است راه راست.
43-70):(خدا به کسانی که ایمان آوردند): شما با همسرانتان شادمانه وارد بهشت شوید.
43-77):جهنمیان:ای مالک(؟)،پروردگارت ما را بمی راند و نابود سازد ولی پاسخ دهد که شما در اینجا ماندگارید.
43-85):خدا فرمانروای آسمان ها وزمین و آنچه میان آن دو است، می باشد.
43-86):آنها را که بجای او(خدا) می خوانید، قادر به شفاعت نیستند مگر کسانی که آگاهانه به حق گواهی داده باشند.

44.سوره الدخان:
44-10):در انتظار روزی باش که آسمان دودی آشکار بیاورد.
44-41و42):روزی می رسد که هیچ دوست و یاوری هیچ گونه ضرری را از دوست و یاور خود دفع نمی کند و آنها هدایت نمی شوند مگر کسی را که خدا رحمت کرده باشد.
44-43 تا 49):پذیرایی جهنمیان از درخت «الزَّقُّومِ»!.
44-46):بهشتیان در بهشت جز مرگ نخستین مرگ دیگری نخواهند داشت.
44-58):ما این را به زبان تو آسان کردیم امید که پند پذیرند.

45.سوره الجاثیة:
45-7):وای بر هر گنهکار دروغ پردازی.
45-24):منکران معاد بر این ادعا هیچ علمی ندارند،جز این نیست که آنها گمانه پردازی می کنند.
45-25):و این افراد هنگامی که آیات ما را(درباره معاد) می شنوند دلیلشان همواره این است که می گویند اگر راست می گوئید پدران ما را (حاضر) بیاورید.
45-26):بگو این خداست که شما را می میراند آنگاه در روزی که شکی در آن نیست شما را جمع می کند.
45-28):در آن روز همه امت ها به زانو در افتاده و هر امتی بسوی کارنامه خود فرا خوانده می شود.
45-29):در آن روز:این نوشته ماست که حال بر شما سخن می گوید زیرا که ما از آنچه را که شما انجام می داده اید،نسخه بر می داشتیم.
45-32):حتی تردید و شک در مورد قیامت هم راه به جایی نمی برد(به درد نمی خورد).
45-36):خدا پروردگار آسمان ها و زمین است.

46.سوره الاحقاف:
4-8):پیامبر:همین کافی است که خدا گواه میان من و شما(منکران) باشد.
46-11):کافران:این(قرآن) دروغی قدیم و کهنه است.
46-12):هدف قرآن:انذار کند کسانی را که ستم کرده اند و بشارتی باشد برای نیکو کاران.
46-15):انسان به نیکی به پدر و مادر امر شده است-دوران بارداری و از شیر گرفتن بچه (با هم) 30 ماه است-کمال نیروی انسانی(جسمی و عقلی) در 40 سالگی است-دعای انسان مومن در 40 سالگی(در کمال انسانی) به پدر و مادرش: پروردگارا! مرا توفيق ده تا شكر نعمتی را كه به من و پدر و مادرم دادی بجا آورم، و عمل صالحی انجام دهم كه از آن خشنود باشی، و فرزندان مرا صالح كن، من به سوی تو باز می‏گردم و توبه می‏كنم، و من از مسلمينم.
46-21):انذار قوم عاد توسط هود در «الْأَحْقَافِ»(ریگستان).
46-29):گروه جنّیان هم از قرآن بهره مند می شوند و هشدار دهنده دارند.

47.سوره محمد:
47-4):هنگامی که با کافران برخورد کردید(در جنگ) گردن هایشان را بزنید-به اسارت بگیرید و بعدا یا با فدیه یا عادی آنها را آزاد کنید تا در جنگ اسلحه به زمین گذاشته شود-خدا کار های کسانی را که در راه خدا کشته شده اند را ضایع نمی کند.
47-7):ای مومنان اگر خدا را یاری کنید، خا هم شما را یاری می کند و قدم هایتان را محکم می سازد.
47-12):کسانی که کفر ورزیدند همانند چارپایان در این دنیا می خورند ولی جایگاه نهایی آنها آتش است.
47-15):توصیف نعمت های بهشتی و جهنمی.
47-16):توصیف منافقان:کسانی که به سخنان تو (به ظاهر) گوش می دهند ولی هنگامی که از نزد تو بیرون آمدند به دانش یافتگان می گویند:الان چه گفت؟!.همانا خدا بر دلهایشان مهر زده و از هوس های خود پیروی می کنند.
47-17):همانا کسانی که هدایت یافته اند،خدا بر هدایت آنها افزوده است.
47-19):(ای پیامبر!)از گناهت آمرش طلب و برای مؤمنان زن و مرد نیز آمرزش بطلب و خداست که فرجام شما را می داند.
47-30):اگر بخواهیم آنها را(منافقان و ضعیف الایمان ها) به تو نشان دهیم،حتما از روی سبک گفتاری یا بوسیله سیمایشان آنها را خواهی شناخت و خداوند کارهای شما را می داند.
47-35):سستی نورزید و (دشمن را) به آشتی دعوت نکنید،شما بهتر و برترید،خدا با شماست(چه چیزی بهتر از این!).
47-36):زندگی دنیا بازیچه ای بیشتر نیست و اگر ایمان بیاورید و (از خدا) پروا بدارید، پاداشتان را می دهد و خدا (در عوض آن) اموالتان را نمی خواهد!.
47-38):خدا بی نیاز است و شمائید که نیاز مندید،پس بخل نورزید.

48.سوره الفتح:
48-10):تاکید بر وفاداری به عهد و پیمان.
48-15):کسانی که در جنگ شرکت نمی کنند و هنگام تقسیم غنائم می آیند،از غنائم محرومند.
48-17):بر نابینا،لنگ و بیمار گناهی نیست که در جهاد شرکت نکنند ولی بقیه که نمی آیند،عذابی دردناک دارند.
48-18):اشاره به بیعت مومنان با حضرت محمد زیر درخت(حدیبیه).

49.سوره الحجرات:
49-1):ای کسانی که ایمان آورده اید بر خدا و فرستاده اش تقدّم مجویید.
49-2):صدای خود را بلند تر از صدای پیامبر مکنید و همانند آنکه با خود بلند گفتگو می کنید با او بلند سخن نگویید.
49-3):پاداش بزرگ برای کسانی است که صدای خود را نزد رسول پایین می آورند.
49-4):کسانی که تو(پیامبر) را از پشت اتاق هایت می خوانند،نمی فهمند.
49-6):اگر فاسقی برای شما خبری آورد،بررسی کنید تا مبادا گروهی را از روی نادانی آسیب رسانید و از کرده خود پشیمان شوید.
49-9):تاکید بر دادگری و اصلاح میان مومنان.
49-10):همه مؤمنان با هم برادرند ، پس میان برادرانتان را اصلاح نمائید.
49-11):ای مؤمنان نباید قومی،قوم دیگر را مسخره کنند شاید آن قوم بهتر از آنها باشند-از همدیگر عیب جویی نکنید-همدیگر را به لقب های زشت مخوانید.چه ناپسند است فسق بعد از ایمان!.
49-12):ای کسانی که ایمان آورده اید،از بسیاری از گمان ها بپرهیزید که پاره ای از آنها گناه است و جاسوسی نکنید و بعضی از شما غیبت بعضی دیگر را نکند که این مثل خوردن گوشت برادر خود می باشد.آیا شما دوست دارید؟! از خدا بترسید که خدا توبه پذیر و مهربان است.
49-13):گرامی ترین شما در نزد خدا پرهیز کارترین شماست.
49-14):ایمان آوردن(آیه بعدی) درجه بالاتری نسبت به اسلام آوردن دارد.
49-15):ایمان آورندگان واقعی تردیدی ندارند و با تمام جانشان در راه خدا جهاد می کنند اینانند که راست کردارند.
49-18):خدا هر آنچه در آسمان ها و زمین است را می داند و او به آنچه می کنید بینا است.

50.سوره ق:
50-9):از آسمان آبی پر برکت فرو فرستادیم و بوسیله آن باغ ها و دانه های درو کردنی رویاندیم.
50-11):اینها همه برای روزی بندگان است و زنده کردن مردگان مثل زنده کردن زمین بوسیله آب است برای خدا.
50-16):خدا آ نچه را که نفس انسان بدان سبب در آن وسوسه می کند، میداند و خدا از رگ گردن به انسان نزدیک تر است.
50-17):2(فرشته) دریافت کننده اعمال انسان از راست و چپ انسان،اعمال او را می نویسند.
50-30):روزی که به جهنم بگوئیم:آیا پر شدی؟ می گوید:آیا بیشتر هم هست؟!.
50-38):ما آنچه را در آسمان ها و زمین است را در شش هنگام آفریدیم و احساس در ماندگی نکردیم.
50-39):بر آنچه می گویند صبر کن و پروردگارت را پیش از برآمدن آفتاب و پیش از غروب خورشید تسبیح کن.
50-40):مقداری از شب را نیز و به دنبال سجود، به عبادت او مشغول باش.

51.سوره الذاریات:
51-6):» الدِّينَ»=روز جزا.
51-10):مرده باد دروغ پرداز.
51-17و18و19):پرهیزکاران اندکی از شب را می خوابند و سحرگاهان طلب آمرزش می کنند و در اموالشان حقی برای محرومان است
51-21):در وجود خودتان برایتان نشانه هایی است(به خودتان بنگرید تا نشانه های خدا را ببینید!).
51-22):روزی شما و آنچه بدان وعده داده می شوید در آسمان(آسمان این دنیا) است.
51-23):گواهی برای آیه قبل.
51-24 تا 37):داستان نزول فرشتگان از طرف خدا بر ابراهیم برای نوید بچه دار شدنش.
51-42):باد سختی که بر قوم عاد آمد چیزی را رها نمی کرد مگر اینکه آن را مثل استخوان پوسیده می کرد.
51-55):» الذِّكْرَ» در اینجا یعنی پند و اندرز.
51-56):جن و انس را برای پرستش خودم آفریدم.
51-58): «الرَّزَّاقُ»:خدا روزی بخش است.

52.سوره الطور:
52-21):و کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان در ایمان از آنها پیروی کرده اند،فرزندانشان را به پدرانشان ملحق می کنیم.
52-29):ای پیامبر مردم را اندرز بده که به لطف پروردگارت نه کاهنی و نه دیوانه.
52-32 تا 43):اثبات اینکه معبودی جز خدا نیست.
52-44):اگر پاره سنگی را در حال سقوط از آسمان ببینند می گویند ابری متراکم است.
52-48و49):بر حکم پروردگارت صبر کن که تو خود در حمایت مایی و هنگامی که بر می خیزی و نیز پاره ای از شب را و هنگام فرو شدن ستارگان را به نیایش پروردگارت تسبیح گوی.

53.سوره النجم:
53-5):فرشته فرستاده از طرف خدا بر پیامبر برای نزول قرآن «شَدِيدُ الْقُوَى» بود.
53-6 تا 18):داستان ملاقات حضرت محمد و فرشته(جبرئیل) از طرف خدا برای نزول قرآن بر قلب پیامبر که 2 دفعه بوده است.بار اول(در غار حرا)،بار دوم نزدیک «سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى» در همان جایی که «جَنَّةُ الْمَأْوَى» است.در آنجا دیده پیامبر منحرف نگشت و از حد در نگذشت براستی که در آنجا آیات پروردگار خود را بدید.
53-19و20):بت های زمان جاهلیت:» اللَّاتَ وَالْعُزَّى و َمَنَاةَ».
53-23):این بت ها جز نام هایی که شما و پدرانتان می گذارید چیزی دیگر نیست و خدا بر آنها هیچ دلیلی نفرستاده است.آنها جز گمان و هر آنچه که دلخواهشان است پیروی نمی کنند با آنکه قطعا از جانب خدا بر آنها هدایت آمده است.
53-26):چه بسیار از فرشتگان که شفاعتشان سودی نبخشد مگر به اذن خدا.
53-27):گفتار کسانی که به آخرت ایمان ندارند:فرشتگان از جنس مؤنث هستند.
53-28):همین افراد جز از گمان و حدث پیروی نمی کنند و در واقع گمان هیچ سودی نمی بخشد.
53-29):از کسی که از یاد ما روی برتافته و جز این دنیا را نمی خواهد،اعراض کن.
53-32):از گناهان بزرگ و زشت کاری ها خودداری کنید.اگر لغزش های کوچک داشتید،خدا بخشاینده است-خودتان را پاک مشمارید که خدا به حال شما دانا تر است.
53-38و39):هیچ بردارنده ای بار گناه دیگری را بر نمی دارد و اینکه برای انسان جز حاصل تلاش او نیست.
53-43 تا 48):خدایت همانست که می خنداند و می گریاند-می میراند و زنده می گرداند-نر و ماده می آفریند بوسیله نطفه هایی که فرو ریخته شود-و هم پدید آوردن عالم دیگر بر عهده اوست-اوست که شما را بی نیاز کرد و سرمایه بخشید.
53-49):او پروردگار «الشِّعْرَى»(ستاره) است.
53- 59 تا 61):آیا از این سخن قرآن تعجب می کنید و می خندید و نمی گریید؟ شما در غفلتید.
53-62):پس خدا را سجده کنید و بپرستید.

54.سوره القمر:

54-11و12):نحوه تشکیل سیلاب و طوفانی که بر قوم نوح آمد.
54-15):و براستی آن(کشتی) را بر جای نهادیم تا پندی باشد برای مردم.آیا کسی از طوفان نوح پند گیرنده است؟!.
54-17و22و23):ما فهم قرآن را برای پند و تذکر آسان ساختیم،آیا کسی هست که از آن پند بپذیرد؟.
54-34):فقط «آلَ لُوطٍ»(خانواده لوط البته بجز همسرش) را از عذاب رهانیدیم.
54-37):قوم لوط مهمان های لوط را(برای کارهای زشت) خواستند و ما هم صبح گاه بینائی شان را گرفتیم!.
54-51):آیا کسی هست که از این سرگذشت پند بگیرد؟.
54-52):هرآنچه گذشتگان انجام داده اند در «الزُّبُرِ» ثبت است.

55.سوره الرحمان:
55-7و8):خدا آسمان(اول) را برافراشت و وسیله میزان و سنجش را گذاشت تا مبادا از اندازه در بگذرید.
55-14):خدا انسان را از»صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ» گل خشکیده ای مانند سفال آفرید.
55-15):خدا جن را از:»مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ» تششعی از آتش آفرید.
55-16):پس کدام یک از نعمت های پروردگارتان را منکرید.
55-17):خداوند 2 مشرق و 2 مغرب (اشاره به کرویت زمین).
55-19و20):خدا دو دریا را روان کرد که با هم برخورد نمایند ولی میان آنها حدی و مانعی است که به هم تجاوز نمی کنند.-معنای برزخ=حایل و میان دو چیز.
55-35):بر سر جهنمیان شراره هایی از آتش و مس ریخته خواهد شد و از کسی یاری نتوانید طلبید.
55-37):هنگام قیامت:آسمان از هم می پاشد و همانند روغن مذاب گلگون خواهد شد.
55-50و62): در آن دو(باغ)دو چشمه روان است و غير از آن دو(باغ) دو باغ(دیگر نیز) هست
55-60):آیا جزای نیکی جز نیکی است؟.

56.سوره الواقعه:
56-7 تا 10):در قیامت مردم به سه گروه تقسیم می شوند:1-دست راستی ها «أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ» 2-دست چپی ها «أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ» 3-سبقت گیرندگان «السَّابِقُونَ».
56-11 تا26):توصیف گروه «السَّابِقُونَ»:آنها از مقربان هستند و از همه نعمت های بهشتی بر خوردارند.-در آنجا نه بیهوده ای می شنوند و نه(سخن) گناه آلودی! و بر آنها سخنی جز سلام و درود نیست.(خوشا به حالشان!)-گروهی از پیشینیان و اندکی از متاخران هستند.
56-27 تا 40):توصیف گروه «الْيَمِينِ «:بهشتی اند و از نعمت های بهشتی برخوردارند.-گروهی از پیشینیان اند و گروهی از متاخران.
56-28 تا 44):توصیف گروه «الشِّمَالِ»:جایگاهشان در جهنم است-گروهی از پیشینیان اند و گروهی از متاخران.
56-73):آتش را مایه عبرت و متاعی برای استفاده مسافران قرار دادیم.
56-74):پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح بگوی.
56-75و76):سوگند به موقعیت ستارگان،اگر بدانید این سوگند بسیار بزرگی است.
56-79):این کتاب(قرآن) کتابی است که جز پاک شدگان(از هر نظر) بر آن دست نزنند.
56-81):آیا شما سخن پروردگارتان را سبک می گیرید؟(وای بر شما).

57.سوره الحدید:
57-1):هر آنچه در آسمان ها و زمین است خدا را به پاکی می ستاید.
57-6):روز را در شب و شب را در روز می کند.
57-9):آیات خدا برای در آوردن از تاریکی ها(جهل و نادانی) به سوی نور(هدایت و آگاهی) می باشد.
57-10):اجر و ثواب کسانی که قبل از فتح(مکه) انفاق و جهاد می کردند، بیشتر از کسانی است که بعد از فتح(مکه) انفاق و جهاد می کردند.
57-11و 18):به خدا قرضی نیکو دهید تا خدا آن را برایتان چند برابر کند.
57-19):کسانی که ایمان به خدا و رسولش آوردند،آنان همان راستینان اند و نزد پروردگارشان گواه هستند.
57-20):زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی و تفاخر و تجمل پرستی در میان شما و فزون طلبی در اموال و اولاد است و چیزی جز متاع غرورآمیز نیست!-زندگی دنیا مانند بارانی است که می بارد و کشاورزان را در شگفتی فرو می برد سپس (آن کشت) خشک می شود به گونه ای که آن را زرد می بینی سپس خاشاک می شود!.
57-21):پهنای بهشت همانند پهنای آسمان و زمین است.بر یکدیگر(برای رسیدن به آن) سبقت بجویید.
57-22):هیچ مصیبتی نه در زمین و نه در نفس های شما به شما نرسد مگر این که همه آنها را قبل از آنكه زمين را بيافرينيم در لوح محفوظ ثبت است(ثبت بودن سرنوشت).
57-23):برای اینکه (بدانی که) از آنچه که به تو می رسد،زیاد خوشحال نباشی(چون فانی است!) و اگر چیزی را از دست دادی هم زیاد متاسف نشوی(چون این دنیا فانیست!)-خداوند هیچ خودپسند فخر فروشی را دوست ندارد.
57-25):اشاره به فوائد زیاد آهن و سختی و صلابت آن-ما به پیامبرانمان کتاب و میزان دادیم تا مردم به عدالت برخیزند.
58.سوره المجادلة:
58-2):نفی ظهار.
58-3و4):کسانی که با زنان خود ظهار می کنند(می گویند تو ای زن بر من حرام ابدی شدی) سپس پشیمان می شوند،قبل از تماس با زن خود باید برده ای را آزاد کند و اگر برده ای پیدا نکرد،2 ماه پیاپی روزه بگیرد یا 60 فقیر را اطعام کند.
58-7):هیچگاه 3 نفر با هم نجوا نمی کنند مگر اینکه خداوند 4امین آنهاست(یعنی خدا هنگام نجوا کردن شما حی و حاظر است پس بدانید که در چه موردی نجوا می کنید!).
58-9):نهی از نجوا برای کارهای بد و امر برای کارهای نیک.
58-10):بدانید که نجوا از سوی شیطان است و می خواهد با آن مومنان غمگین شوند ولی نمی تواند هیچ ضرری به آنها برساند و مومنان باید تنها بر خدا توکل کنند.
58-11):اگر در مجلسی به شما بگویند مجلس را وسعت بخشید(برای حضور دیگران) این کار را بکنید و اگر گفتند برخیزید،برخیزید.
58-12و13):هنگام نجوا با رسول صدقه بدهید و اگر نداشتید،خداوند غفور و رحیم است و اگر داشتند و ندادند،خداوند توبه آنها را پذیرفت.
58-14 تا 19):توصیف منافقان:سوگند های خود را سپر بلای خود قرار دادند-از راه خدا باز داشتند-آنها قوم کافران را به دوستی گرفته اند-آنها نه از شمایند و نه از کافران-شیطان بر آنها چیره شده و خدا را از یادشان برده است و آنها حزب شیطانند که زیانکارند.
58-22):کسانی(قومی) که ایمان به خدا و معاد دارند،هیچ گاه با دشمنان خود دوست نمی شوندهرچند خویشان و نزدیکان آنها باشند.همانا آنها حزب خدا هستند.

59.سوره الحشر:
59-7):اموالی که از جنگ با کافران بدست آمده از آن خدا و رسولش و خویشان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا آن اموال میان توانگران شما(از نظر مالی) دست به دست نگردد.
59-8و9):این اموال (در نخست) متعلق فقیران مهاجری است که از خانه و کاشانه ی خود رانده شده اند و برای کسانی که قبلا پیش از مهاجران مسکن گزیدند وایمان آوردند و نسبت به آنچه به دیگران از غنائم داده می شود،حسدی ندارند هرچند خودشان نیاز مبرمی به آن داشته باشند-کسانی که از بخل و حرص نفس خود بازداشته شده اند،رستگارند.
59-10):این اموال هم متعلق به کسانی است که بعد از مهاجرین و انصار آمده اند(کسانی که دلشان پاک است).
59-13):برای منافقان ترس از مؤمنان بیشتر از ترس از خداست.
59-14):توصیف منافقان:به صورت دسته جمعی جز در جاهایی که دارای استحکاماتند یا از پشت دیوارها با شما نخواهند جنگید-آنان را متحد می پنداری در حالی که دلهایشان پراکنده است زیرا آنان مردمانی اند که نمی اندیشند.
59-16):حکایت منافقان مانند حکایت شیطان است که به انسان گفت کافر شو و هنگامی که انسان کافر شد گفت من از تو ای انسان بیزارم! زیرا من از خدا می ترسم.(شیطان هم منافق است!).
59-18):هرکس باید بنگرد که برای فردایش چه چیزی از پیش فرستاده است؟ و از خدا بترسید و خدا به آنچه می کنید آگاه است.
59-19):همانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا هم آنها را به خود فراموشی گرفتار کرد.
59-21):همانا اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم آن کوه تاب تحمل آن را نداشت و از هم شکافته می شد.
59-23و24):بعضی از اسامی خدا:»لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ «.

60.سوره الممتحنة:
60-1):ای مؤمنان دشمن من(خدا) و دشمن خودتان را به دوستی نگیرید،آنها شما را از خانه و دیارتان بیرون می رانند.
60-3):خویشان و فرزندانتان در روز قیامت سودی به حالتان نخواهد داشت.
60-4 تا 6):سرمشق خوب برای شما در زندگی ابراهیم و اطرافیانش وجود دارد.
60-8):خدا شما را از نیکی کردن به کسانی که شما را بیرون نراندند و با شما پیکار نکردند(و حتی کمک به این کار هم نکردند)،نهی نمی کند زیرا خدا دادگران را دوست دارد.
60-10):مؤمنان،هنگامی که زنان با ایمان از طرف کفار به سوی شما هجرت می کنند،آنها را بیازمایید و اگر آنها را با ایمان یافتید آنها را به کفار ندهید و هرچه کفار خرج این زنان کرده اند به کفار بدهید و بر شما گناهی نیست که اگر مهرشان را به آنها دادید،سپس با آنها ازدواج کنید-و برعکس اگر زنی از شما به کفار روی آورد،آنچه را که برای آنان خرج کرده اید از آنان طلب کنید.
60-11):در صورتی که از همسران شما به سوی کفار رفت (و کفار مهر مطالبه شما را ندادند) و شما غنیمت یافتید،به کسانی که همسرانشان رفته اند معادل آنچه که خرج کرده اند را بدهید.
60-12):شرایط بیعت زنان با پیامبر(این کارها را انجام ندهند):شرک،زنا،قتل اولاد،دزدی،تهمت و افترا نزنند و در کارهای نیک از پیامبر نافرمانی نکنند.

61.سوره الصّف:
61-2و3):ای مؤمنان چرا چیزی می گوئید که بدان عمل نمی کنید؟ این کار نزد خدا ناپسند است.
61-5):موسی «رَسُولُ اللَّهِ» رسول خدا.
61-6):عیسی «رَسُولُ اللَّهِ» رسول خدا به قومش گفت:من شما را به فرستاده ای که بعد از من می آید و اسمش احمد است، بشارت می دهم.
61-8):می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند!! و با وجود آنکه بسوی اسلام فرا خوانده می شود و بر خدا دروغ می بندند و خدا مردم ستمگر را هدایت نمی کند.
61-10و11):بهترین تجارت برای شما:ایمان به خدا و رسولش و جهاد مالی و جانی در راه خدا.اگر بدانید این برای شما بهتر است.
61-13):ای کسانی که ایمان آورده اید یاران خدا باشید.

62.سوره الجمعة:
62-5):کسانی که با در دست داشتن تورات (کتب آسمانی) خلاف آن را عمل کردند،مانن الاغی اند که کتاب را بر پشت خود حمل می کنند.
62-9):ای مؤمنان هنگامی که برای نماز در روز الجمعه «لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ» ندا در داده شد،بسوی ذکر خدا بشتابید و داد و ستد را واگذارید و اگر بدانید این برای شما بهتر است.(«الْجُمُعَةِ»:ششمین روز هفته به حساب عربی می باشد وترجمه آن به فارسی به معنای هفته یا انس و الفت می باشد).
62-10):و هنگامی که نماز گزارده شد در زمین پراکنده شوید و فضل پروردگار خویش را جویا شوید و خدا را بسیار یاد کنید که شما رستگار گردید.

63.سوره المنافقون:
63-2):منافقان قسم های خود را سپر بلای خود می کنند تا راه خدا را بر مردم ببندند.
63-3و4):آنها ابتدا ایمان آورده و سپس کافر شدند و ظاهر و باطنشان با هم فرق می کند-هنگامی که آنان را می بینی جسم و قیافه آنها تو را به تعجب وا میدارد.آنها گویی چوب هایی خشک هستند که بر دیوار تکیه داده شده اند و هر فریادی و از هر جایی بلند شود،بر ضد خود می پندارند-آنان دشمنان واقعی تو هستند.
63-6):چه بر آنان(منافقان) آمرزش بخواهی و چه نخواهی به حالشان یکسان است.
63-7):آنها می گویند به اطرافیان رسول انفاق نکنید تا از اطرافش پراکنده شوند.
63-8):عزت از آن خدا و پیامبر و مؤمنان است.
63-9):ای مؤمنان اموال شما و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نگرداند.
63-10):پیش از مرگتان انفاق کنید تا بعدا پشیمان نشوید.

64.سوره التغابن:
64-4):خدا آنچه را که پنهان می کنید و آنچه را که آشکار می کنید می داند و خدا به راز دلها آگاهست.
64-9):روز تجمع=روز تغابن=روز قیامت.
64-11):هیچ رنج و مصیبتی به کسی نمی رسد مگر به خواست خدا و هر که به خدا ایمان آورد، خدا قلبش را هدایت می کند.
64-13):ضمیر»هُوَ» به خدا-مؤمنان تنها بر خدا توکل می کنند.
64-15):فرزندان و اموالتان برای آزمایش شماست.
64-17):از خدا بشنوید و اطاعت کنید-نفس خود را از بخل و حسادت دور نگه دارید.

65.سوره الطلاق:
65-1):اگر می خواهید زنانتان را طلاق دهید هنگام تمام شدن عِدَّه، آنان را طلاق دهید(از عادات ماهیانه پاک شده باشد و نزدیکی نکرده باشد) و حساب عِدَّه آنان را داشته باشید-در این مدت نه شما آنها را از خانه تان بیرون کنید نه آنها بیرون روند. مگر اینکه کار زشتی انجام داده باشند{با مقایسه با آیه 228 سوره بقره در می یابیم که عِدَّه=3 پاکی≈3 ماه.خدا با این کار یعنی ماندن زن در خانه شوهر می خواهد که اگر دوباره انس و الفتی بین آنها برقرار شد با هم ازدواج کنند}.
65-2):هنگام پایان یافتن زمان عِدَّه باز با خوش رویی آنها را یا نگه دارید و یا رها سازید و 2 شاهد عادل مسلمان بیاورید و گواهی را برای خدا به پا دارید-هر کس از خدا پروا کند برای او راه بیرون شدنی(از سختی ها) قرار می دهد.
65-4و5):مشخص شدن زمان عِدَّه:1- برای زنانی که از حیض نا امیدند و یا حیض ندیده اند 3 ماه است 2- برای زنان حامله تا وقت زائیدن است. – این فرمان خداست.
65-6):آنها را در منزل خویش بنشانید و به آنان آزاری نرسانید و اگر حامله بودند تا وضع نفقه به آنان دهید و اگر فرزندتان را شیر دهند اجرتشان را بپردازید و اگر نکنند یکی دیگر را به جای او(دایه) برای شیر دادن به او بطلبید.
65-7):خداوند به زودی بعد از سختی ها آسانی قرار می دهد.
65-12):خداوند هفت آسمان آفرید و همانند آن هفت زمین آفرید؟.

6.سوره التحریم:
66-1): ای پیامبر چرا برای خوشنودی همسرانت آنچه را که خدا برای تو حلال کرده،حرام می کنی؟.
66-2):همانا خدا برای شما راه گشودن سوگند هایتان را مقرر کرده است.
66-3):ماجرای افشا ساختن راز پیامبر توسط یکی از همسرانش(که رازش را به او گفته بود) و فهمیدن پیامبر از آن افشا سازی بوسیله وحی.
66-4):رواست که آن دو زن(افشا کننده و گوش دهنده) توبه کنند.
66-6):ای مؤمنان! خود و خوانواده خود را از آتش جهنمی که از مردم و سنگ هست،نگاه دارید.
66-8):ای مؤمنان به درگاه خدا توبه ای راستین بیاورید و امید است که خدا بدیهایتان را از شما بزداید.
66-10):زنان بد و کافری که همسران خوب و مؤمنی داشتند: 1-زن نوح 2-زن لوط.
66-11):خدا برای کسانی که ایمان آورده اند زن فرعون(که گفت:پروردگارا برای من نزد خودت در بهشت خانه ای برایم بساز) و مریم دختر عمران (که خود را پاکدامن نگه داشت و ما از روح خود در او دمیدیم) را مثال زده است.

7.سوره الملک:
67-3و4):ببین!آیا هیچ سستی و خللی در نظام هستی می بینی؟.باز هم ببین تا نگاهت درمانده و عاجز به سویت باز گردد!.
67-5):آسمان دنیا را با چراغ هایی زینت دادیم و در آن تیر های آتشین برای راندن شیاطین قرار دادیم(شهاب).
67-7و8):وقتی جهنمی ها به جهنم افکنده شوند از آن خروشی می شنوند در حالی که می جوشد و نزدیک است از خشم شکافته شود.
67-11):جهنمیان به گناه خود اعتراف می کنند.
67-12):کسانی که در نهان از پروردگارشان می ترسند،برای آنان آمرزش و پاداش بزرگی مهیاست.
67-15):خدا زمین را برای شما مثل شتر سربراه (آرام) کرد.
67-16):آیا از آنکس که شما را آفریده ایمن شده اید که شما را در زمین فرو برد یا تند بادی از سنگریزه بر شما فروفرستد؟!.
67-19):به بالای سرت نگاه کن،آیا این پرندگان بال گشوده را جز خدا کسی دیگر در آسمان نگه می دارد؟.
67-20):جز خدا کیست که شما را یاری دهد؟.
67-21):کیست که یاریتان دهد بعد از اینکه خدا روزی خود را از شما بازدارد؟.
67-23):اوست که شما را آفرید و برای شما گوش و دیده گان و دل ها آفرید.چه کم سپاس می گذارید!.

8.سوره القلم:
68-1):سوگند به قلم و آنچه می نویسند.
68-8):از دروغ زنان فرمان مبر.
68-10 تا 13):فرمان مبر از هر قسم خورنده فرو مایه ای که همانا او عیب جوست و برای خبر چینی گام بر می دارد و مانع کار های نیک می شود و متجاوز گناه پیشه است و علاوه بر اینها «زَنِيم»می باشد.
68-16):همانا بزودی بر بینی اش داغ می نهیم!.
68-17 تا 32):ماجرای نازل شدن بلای از سوی خدا به باغی که متعلق به کسانی بود که هنگام برداشت محصول فقرا را راه ندادند(هنگام برداشت محصول به امید خدا نگفتند).
68-43):بیایید قدر تن سالم را بدانیم با عبادت خدا،نکند روزی فرا رسد که دیگر پشیمانی سودی نداشته باشد.
68-48):پیامبری که عذاب کم صبری خود را در دنیا دید و در دهان ماهی بزرگی افتاد(حضرت یونس).
68-51):اصطلاح چشم زدن کسی.
68-52):قرآن چیزی جز تذکری برای عالمیان نیست.

Advertisements
  1. هنوز دیدگاهی داده نشده است.
  1. No trackbacks yet.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: