خانه > دین و مذهب, سخن هایی از کتابهای آسمانی > پندهایی از پروردگار (برگرفته شده از کتاب آسمانی مسلمانان ) 6

پندهایی از پروردگار (برگرفته شده از کتاب آسمانی مسلمانان ) 6


69.سوره الحاقة:
69-4):قوم عاد و ثمود قیامت را تکذیب کردند.
69-7):خدا باد صرصرا را بر قوم عاد بمدت 7 شب و 8 روز متوالی بر آنان بگماشت.
69-17):در آن روز عرش پروردگارت را 8 فرشته بر می دارند.
69-32):خدا دستور می دهد:انسان جهنمی را با زنجیری که طولش 70 ذرع(هر ذرع=104 سانتی متر) است ببندید.
69-36):جهنمیان طعامی جز از چرک و خون ندارند.
69-52):به نام پروردگارت تسبیح گوی.

70.سوره المعارج:
70-4):فرشتگان و «الرُّوحُ» در روزی که مقدار آن 50000 سال است(به حساب انسان روی زمین) بسوی خدا بالا می روند.
70-6و7):غافلان روز قیامت را دور می پندارند ولی ما آنروز را بسیار نزدیک می بینیم.
70-8و9):آن روزی است که آسمان مثل فلز گداخته می شود و کوه ها همانند پشم زده شده،متلاشی خواهد شد.
70-10و11):در آن روز هیچ کس از حال نزدیکانش(رفیق و…) نمی پرسد در حالی که آنها را می بیند و می شناسد.
70-12و13):در آن روز مجرم می خواهد فرزند و همسر و برادر خود را فدا کند تا از عذاب رهایی یابد!.
70-16):آتش گوشت و پوست او را تماما می سوزاند.
70-19):همانا انسان «هَلُوعًا»(حریص و کم طاقت) آفریده شده است.
70-22 تا 34):9 دسته از بهشتیان: 1-نماز گزاران 2-کسانی که بر نمازشان پایداری می کنند 3-کسانی که در اموالشان همواره حقی برای محرومین قرار داده شده است 4-تصدیق کنندگان روز جزا 5-از عذاب خدا ترسانندگان 6-کسانی که نیروی شهوت خود را کنترل می کنند 7-پایداران بر عهد ها و پیمان ها و امانات 8-پایداران در گواهی و شهادت 9-محافظت کنندگان بر نماز (همه اینها در عرض همند یعنی با همند).
70-40):70-40):سوگند به خدای مشرق ها و مغرب ها.

71.سوره نوح:
71-7):شکوه ی نوح از قومش به خدا:هر بار که آنها را دعوت کردم،انگشتشان را در گوشهایشان فرو کردند و ردایشان را بر سر کشیدند و(بر کارهای) خود اصرار ورزیدند و هرچه بیشتر بر کبر خود افزودند.
71-15):آفرینش هفت آسمان بصورت «طِبَاقًا»(یکی بالای دیگری).
71-17):خداوند شما را بمانند گیاهی از زمین رویانید.
71-23):نام 5 بت در زمان نوح: 1-ود 2-سواع 3-یغوث 4-یعوق 5-نسر.

72.سوره الجن:
72-1 تا 5):تنی چند از جنیان به قرآن گوش دادند و گفتند براستی ما قرآنی شگفت آور شنیدیم که به راه راست هدایت می کند و …
72-6):و مردمانی از انس به مردانی از جن پناه می بردند و بر سرکشی آنان می افزودند.
72-9):(جنیان):ما قبلا برای استراق سمع (در آسمان) می نشستیم اما اکنون هرکه بخواهد استراق سمع کند تیر شهابی را در نزدیکی خود می یابد!.
72-11و14):برخی از جنیان درستکار و برخی غیر درستکار برخی فرمان بردار برخی غیر فرمان بردار هستند و دارای ادیان مختلفی هستند.
72-13):(جنیان):هرکس به خدا ایمان آورد،از کم و کاست(زندگی دنیا) نمی هراسد.
72-18):»الْمَسَاجِد» مخصوص عبادت خداست پس هرگز با خدا کسی را به دعا مخوانید.
72-26و27):خدا دانای نهان است و كسى را بر غيب خود آگاه نمى‏كند مگر از پیامبرانش که انتخاب کرده باشد.خدا آنها را از پشت سر و پیش رویش محافظت می کند.

73.سوره المزمل:
73):بیشتر سوره راجع به شب زنده داری و عبادت و قرائت قرآن و مقدار آن می باشد.
73-1 تا 5):خدا خطاب به پیامبر:ای جامه به خود پیچیده (هنگام خواب)،بپاخیز و نیمی از شب و بیشتر آن را به عبادت بپرداز و قرآن را شمرده شمرده بخوان.
73-6):قطعا برخواستن شب رنجش بیشتر است و گفتار(در آن هنگام) راستین تر است!.
73-8):نام پروردگارت را یاد کن و تنها به او دل ببند.
73-9):خدای مشرق و مغرب و جز او خدایی نیست،او را وکیل و نگهبان خود انتخاب کن.
73-10):و بر آنچه(دشمنان) می گویند،صبر کن و به طرزی شایسته از آنان دوری کن.
73-14):تشبیه کوه ها در روز قیامت به مانند ریگ های روان.
73-19):قطعا این آیات تذکر و پندی است تا هرکه می خواهد راهی بسوی پروردگار خویش یابد.
73-20):ای پیامبر در حقیقت خدا می داند که تو و کسانی که با تو اند 3/2 یا 2/1 یا 3/1 از شب را(برای عبادت خدا) برمی خیزید و خدا می داند که شما هرگز حساب آن را ندارید پس بر شما ببخشود و هرآنچه از قرآن میسر می شود را بخوانید(2 بار تکرار شده) و نماز را برپا دارید و «الزَّكَاةَ» بدهید و قرض نیکو به خدا بدهید و هر کار خوبی که برای خدا از پیش بفرستید،آن را با پاداشی باز خواهید یافت و از خدا طلب آمرزش کنید که خدا آمرزنده و مهربان است.

74.سوره المدثر:
74-1 تا 7):ای ردای شب بر سر کشیده،برخیز و بترسان و پروردگار خود را بزرگ دار-لباس خویشتن را پاک کن و از پلیدی («الرُّجْزَ») دور شو-منت مگذار و فزونی نطلب-برای پروردگارت شکیبایی کن.
74-12 تا 24):به او (کافر) دارایی بسیار بخشیدم و پسرانی آماده به او دادم و برایش(عیش و خوشی) آماده کردم و باز هم طمع دارد که بیفزایم ولی نه او دشمن آیات ما بود.او اندیشید و سنجید و کشته باد که چگونه سنجید! چهره در هم کشید و پشت کرد و تکبر ورزید و گفت این کلام خدا سحر است.
74-26 تا 31):بزودی او را به «سَقَر» درآوریم و تو چه دانی که «سَقَر» چیست؟ نه باقی می گذارد و نه رها می کند و پوست ها را سیاه می گرداند(آتش جهنمی است) و بر آن 19 نگهبان از فرشتگان است.این تعداد را جز آزمایشی برای کسانی که کافر شدند که بگویند:’خدا از اين وصف‏كردن چه چيزى را اراده كرده است’،قرار ندادیم و همچنین ایمان کسانی که به ایمان آورده اند افزون گردد-اینگونه خدا هرکه را بخواهد بیراه می گذارد و هرکه را بخواهد هدایت می کند.
74-31و36):و این(آیات) جز تذکری و هشدار دهندهای برای عالمیان نیست.
74-48):شفاعت شفاعت کنندگان برای گنهکاران سودی نمی بخشد.
74-56): هيچ كس از قرآن پند نمى‏گيرد مگر اينكه خدا بخواهد.

75.سوره القیامة:
75-9):در روز قیامت خورشید و ماه جمع می شوند(اشاره به انهدام منظومه شمسی).
75-16):زبانت را بخاطر عجله به خواندن آن(قرآن) حرکت مده.
75-18و19):تو(ای پیامبر) هرگاه آن(قرآن) را خواندیم،از خواندن آن پیروی کن سپس بیان و توضیح آن بر عهده ماست .
75-20):چنین نیست بلکه(کسانی که آن را تکذیب می کنند)،دنیای زود گذر را دوست می دارند.
75-36):آیا انسان می پندارد که بی هدف رها می شود؟.
75-37):آیا او نطفه ای از منی که در رحم ریخته می شود،نبود؟.
75-38و39):و سپس بصورت خون بسته شده درآمد و خداوند او را آفرید و موزون ساخت و از او دو زوج مرد و زن را آفرید.

76.سوره الانسان:
76-3):ما انسان را به راه راست هدایت کردیم،خواه کافر باشد و خواه شاکر.
76-7):بندگان بهشتی خدا بندگانی هستند که به نذر خود وفا می کردند و از روزی که گزند آن فراگیرنده است،می ترسیدند.
76-8 تا 10):و بینوا و یتیم و اسیر را خوراک می دادند در حالی که می گفتند ما از جهت این کار پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم بلکه برای خدا این کار را انجام می دادیم و ما از پروردگارمان و از روز سخت(قیامت) می ترسیم.
76-13 تا 21):توصیف بهشت و نعمت های بهشتی:در آنجا نه آفتابی می بینند و نه سرمایی و…
76-23):ما قرآن را بر تو(پیامبر) به تدریج فرو فرستادیم.
76-25):نام پروردگارت را بامدادان و شامگاهان یاد کن.
76-26):قسمتی از شب را در برابر او سجده کن و شبی دراز او را به پاکی بستای.
76-29):این(قرآن) پند نامه ای است که هرکس بخواهد،راهی بسوی پروردگار خویش پیش بگیرد.
76-30):و تا خدا نخواهد،شما نیز نخواهید خواست.
76-31):هرکه را بخواهد به رحمت خویش در می آورد.

77.سوره المرسلات:
77-8و9و10):در روز قیامت اتفاق می افتد:محو شدن ستارگان،شکافتن آسمان،از جا کنده شدن کوه ها.
77-11):شهادت پیامبران در روز قیامت.
77-13):» اليَوْمِ الْفَصْلِ»=روز جدایی=روز قیامت.
77-30):ای تکذیب کنندگان! حال بروید زیر سایه آن(آتش) که از 3 جهت دوزخ را فرا گرفته است.
77-31):که آن سایه نه از حرارت آتش می کاهد و نه خنک می کند.
77-49و50):در آن روز وای بر تکذیب کنندگان! پس به کدامین سخن بعد از(قرآن) ایمان می آورند؟.

78.سوره النبأ:
78):شرح قیامت.
78-6و7):تشبیه زمین به گهواره و کوه ها به میخ.
78-10و11):شب را برای شما پوشش و روز را برای معاش قرار دادیم.
78-19و20):در آن روز(قیامت) آسمان گشوده می شود و درهایی پدیدارمی شود و کوه ها روان گردند و مثل سرابی شوند.

79.سوره النازعات:
79-11):کافران:چگونه می شود وقتی استخوان های ما پوسید،دوباره زنده شویم؟.
79-25):وجود داشتن عذاب این دنیا.
79-27):براستی که برای هرکس که از خدا بترسد،در داستان (های) موسی (و…) عبرتی است.
79-40):هرکس که از ایستادن در برابر پروردگارش هراسید و نفس خود را از هوس دور نگه داشت،جایگاه او بهشت است.
79-42 تا 45):ای پیامبر! تو نباید با کسانی که از تو درباره زمان فرارسیدن قیامت می پرسند،بحث و گفتگو کنی چرا که علم آن نزد پروردگارت است و تو فقط کسی را که از آن روز می ترسد،هشدار می دهی.

80.سوره عبس:
80-1 تا 10):«حساسیت اسلام در مورد قشر محروم» که می فرماید:ای (پیامبر) چرا تبعیضی بین شخص نابینا و یا کسی که خود را بی نیاز می پندارد، در نحوه برخورد داری(چهره در هم کشیدن و روی برگرداندن)؟ از کجا می دانی؟ شاید آن شخص نابینا پاک تر(از لحاظ اعمال) از آن فرد دیگر باشد.
80-17تا 19):کشته باد انسان که چه ناسپاس است! .خدا او را از چه چیزی خلقش کرد؟! از نطفه ای خلقش کرد و سپس اندازه گیری کرد و موزونش ساخت.
80-24):انسان باید به غذاهایی که می خورد بنگرد که چگونه درست شده اند؟.
80-34 تا 36):روز قیامت روزی است که انسان از برادر و مادر و پدر و همسر و فرزندانش می گریزد.

81.سوره التکویر:
81):شرح چگونگی بوقوع افتادن قیامت{خورشید به هم می پیچد،همه ستارگان تیره می شوند،کوه ها حرکت می کنند،
دریا ها جوشان شوند،جان ها بهم می پیوندند،از دختران زنده بگور شده پرسیده می شود:به کدامین گناه کشته شدید؟،نامه های اعمال گشوده می شود،آسمان از جا کنده می شودو…}.
81-19 تا 21):توصیف فرستاده خدا برای وحی به پیامبر(جبرئیل).

82.سوره الانفطار:
82-1 تا 5):توصیف زمان قیامت{آسمان از هم بشکافد،ستارگان پراکنده شوند،دریاها از جا برکنده شود،هرکسی آنچه را پیش فرستاده و بازپش گذاشته را بداند}.
82-6 تا 9):ای انسان چه چیز تو را نسبت به پروردگار کریمت مغرور ساخته است؟ او تو را آفرید و تو را درست کرد و سامان بخشید و به هر صورتی که خواست ترکیب کرد و با این همه شما منکر روز جزائید.
82-10 تا 12):قطعا برای شما نگهبانانی است که نویسندگان(اعمال شما) هستند و آنچه را انجام می دهید می دانند.
82-19):»يَوْمَ الدِّين»:روزی که در آن کسی برای دیگری قادر به انجام کاری نیست و حکم و فرمان تنها با خدا خواهد بود(قیامت).

83.سوره المطففین:
83-1 تا 3):وای بر کم فروشان! کسانی که که به مردم با پیمانه کم می دهند و با پیمانه زیاد از آنها می گیرند.
83-4و5):مگر آنها نمی دانند که در روزی بزرگ برانگیخته می شوند؟.
83-7و9):کارنامه کافران در «سِجِّين» است که آن کتابی نوشته شده است.
83-12):روز جزا را جز هر تجاوزپيشه گناهكارى به دروغ نمی گیرد.
83-18):کتاب نیکان در «عِلِّيِّين» است که آن کتابی نوشته شده است.
83-22 تا 28):توصیف نعمت های بهشتی-«تَسْنِيم» چشمه ای در بهشت.
83-29 و 34):در دنیا کسانی که گناه می کردند کسانی را که ایمان آورده بودند به ریشخند می گرفتند ولی امروز(روز جزا) مؤمنانند که بر آنها ریشخند می زنند.

84.سوره الانشقاق:
84):توصیف لحظه قیامت:روزی که آسمان شکافته شود و زمین کشیده شود و هر چه در آن است بیرون افکنده شود و خالی گردد.
84-7 تا 9):کسی که کارنامه اعمالش را به دست راستش دادند،حسابی بس آسان دارد و شادمان بسوی کسان خود بازمی گردد.
84-10 تا 14):کسی که کارنامه اعمالش را از پشت سر به او بدهند،بزودی هلاک خواهد شد! و در آتش درمی آید.او در(دنیا) در میان خانواده خود شادمان بود و گمان می کرد که هرگز برانگیخته نمی شود.
84-16 تا 19):سوگند به شفق و سوگند به شب و آنچه فرو می پوشاند و سوگند به ماه آنگاه که بدر کامل می شود که قطعا از حالی به حال دیگر می شوید پس چرا آن را باور ندارید؟این کافران بودند که هنگامی که قرآن تلاوت می شد سجده نمی کردند(و تواضع نسبت به آن نداشتند).

85.سوره البروج:
85-1):آسمان دارای برج هایی است.
85-4):کشته باد » أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ» که مؤمنان را آزار و اذیت می کردند.
85-10):کسانی که مردان و زنان مؤمن را آزار و اذیت کردند و بعد از آن توبه نکردند،برای آنان آتش سوزان مهیاست.
85-11):کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند،برای آنها رستگاری بزرگ است(بهشت برین).
85-13و14):خداست که (جان ها را) آغاز می کند و بازمی گرداند.
85-21و22):قرآن مجید در لوح محفوظی است.

86.سوره الطارق:
86-3):»الطَّارِق»= ستاره درخشان.
86-4):برای هر کسی نگهبانانی گماشته شده است.
86-5):پس انسان باید بنگرد که از چه چیزی خلق شده است.
86-6و7):انسان از آب جهنده ای که از صلب «الصُّلْب» مرد و استخوانهای سینه زن «التَّرَائِب» بیرون می آید.
86-11 تا 13):سوگند به آسمان بارش انگیز و سوگند به زمین شکافدار که قرآن گفتاری قاطع و روشنگر است.
86-14):و آن شوخی نیست.
86-16 و17):(خطاب به پیامبر):کافران مکر و نیرنگ می زنند ولی تو آنان را مهلت بده و آنان را به حال خود واگذار،این خداست که مکر آنان را نابود می کند.

87.سوره الاعلی:
87-1):نام پروردگار خود را به پاکی بستای.
87-2 و3):خدایی که آفرید و هماهنگی بخشید و اندازه گیری کرد و هدایت نمود.
87-4و5):او چمنزار را پدید آورد و پس از مدتی آن را خاشاکی تیره گون کرد.
87-9 تا 11):پس پند ده اگر پند سود بخشد،آنکس که بترسد بزودی عبرت می گیرد.
87-13):کسی که جهنمی شود،نه در آنجا می میرد و نه زندگانی می یابد!.
87-14):رستگار آنکس است که خود را پاک گردانید و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز گزارد.
87-15 و16):و اما شما زندگی دنیا را برمی گزینید با آنکه آخرت برای شما نیکوتر و پایدارتر است.
87-17و18):قطعا این در صحیفه های ابراهیم و موسی هست.

88.سوره الغاشیه:
88):توصیف بهشت و جهنم.
88-5 تا 7):جهنمیان در جهنم از چشمه ای داغ نوشانده می شوند که نه فربه کند و نه از تشنگی باز دارد.
88-17 تا 20):آیا به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده است؟ یا به آسمان که چگونه برافراشته شده است؟ یا به کوه ها که چگونه برپا داشته شده اند؟ یا به زمین که چگونه گسترده شده است؟.

89.سوره الفجر:
89-1 تا 5):قسم به:فجر-شبهای 10 گانه-زوج و فرد-هنگام پایان یافتن شب.آیا در این(قرآن) برای خردمند نیاز به سوگندی دیگر هست؟!.
89-15و16):انسان هنگامی که خدا او را می آزماید و عزیزش می دارد و نعمت فراوان به او می دهد،می گوید پروردگارم مرا گرامی داشته است ولی هنگامی که او را می آزماید و روزیش را بر او تنگ می کند می گوید همانا پروردگارم مرا خوار کرده است!.
89-17 تا 20):(اینها) از یتیم حمایت نمی کنند و بر اطعام فقیران همدیگر را تشویق نمی کنند و میراث را چپاولگرانه می خورند و مال را بسیار زیاد دوست می دارند.
89-24):در آن روز گوید که ای کاش برای خود در زندگانی چیزی پیش فرستاده بودم.

90.سوره البلد:
90-4):همانا انسان را در رنج آفریدیم.
90-8 تا 10):برای انسان دو چشم و زبان و دو لب قرار دادیم و خیر و شرش را در آنها به او نشان دادیم.
90-11 تا 18):ولی انسان(ناسپاس) از آن «الْعَقَبَةَ» (گردنه) بالا نرفت و تو چه می دانی که آن گردنه چیست؟ آن گردنه=بنده ای را آزاد کردن و یا در روز گرسنگی به یتیمی خویشاوند یا بینوایی خاک نشین طعام دادن و از مومنان بودن و یکدیگر را به شکیبایی و مهربانی سفارش کردن.حقا اینانند که خجستگانند.
90-19):ولی آنهایی که به انکار نشانه های ما پرداختند،آنهایند ناخجستگان.

91.سوره الشمس:
91-1 تا 6)سوگند به خورشید و ماه و روز و آسمان و زمین و کسی که آنان را بوجود آورد.
91-7و8):سوگند به نفس آدمی و آنکس که آن را منظم ساخته سپس بدی ها و خوبی ها را به او الهام کرده است.
91-9):که هرکسی که نفس خود را تزکیه کرده،رستگار شده است.
91-10):و آنکس که نفس خود را آلوده کرده قطعا بازنده است.
91-11 تا 15):داستان قوم ثمود و عذاب آن قوم بخاطر تكذيب نشانه خدا(ماده شتر).

92.سوره اليل:
92-1 تا 3):سوگند به شب و روز و آنكه زوج و فرد را آفريد.

92-4 تا 10):كه همانا تلاش هاى انسان ها متفاوت است.

92-17 تا 21):كسى كه مال خود را براى اين مى دهد كه پاك گردد و همان كسى كه جز براى رضاى خدا و نه براى پاداش يافتن، كسى را نعمت مى بخشد از جهنم بدور است.

93.سوره الضحى:
93-1):»الضُّحَى»=روشنايى.
93-6 تا 8):خدا تو را مثل يتيمى در پناه خويش جاى داد و تو را هدايت كرد و هنگام تنگدستى به تو كمك كرد و تو را بى نياز گردانيد.
93-9 و 10):تو هم يتيم را ميازار و گدا را از خود مران.

94.سوره الشرح:
94-1 تا 4):آيا خدا سينه ات را برايت نگشاييد(صبر و تحمّلت را زياد كرد) و بار سنگينى كه بر دوشت بود را برنداشت؟ بله او بود كه اين كارها را كرد و نامت را بلند گردانيد.(خطاب به پيامبر).
94-5 و 6):پس بدان كه به همراه هر سختى آسانى است بله بدنبال هر سختى آسانى است.
94-7 و 8):هرگاه از كار سخت فراغت يافتى،با اشتياق روى بسوى خدا بياور.

95.سوره التين:
95-1):»التِّينِ»=انجير.
آيه 4 به همراه 4 سوگند خدا آورده می شود:
95-4 تا 6):انسان را در بهترين صورت و نظام آفريديم و سپس همه را به پايين ترين مرتبه برگردانديم بجز كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند.
95-8):خداوند بهترين حكم كننده است.

96.سوره العلق:
96-1و2):بخوان به نام پروردگارت كه (همه چيز) را آفريد و انسان را از «عَلَقٍ»(خون بسته شده اى) آفريد.
96-3):خدای تو كريم ترين است!.
96- 4 تا 6):همان كه بوسيله قلم آنچه را كه انسان نمى داست به او آموخت ولى انسان سركشى مى كند.
96-14):خداوند شما را(و اعمالتان را) مى بيند.
96-16 و 19):از دروغزن گناه پيشه فرمان مبر و به خدا سجده كن و خود را بسويش نزديك گردان.

97.سوره القدر:
97-1):ما قرآن را در «لَيْلَةُ الْقَدْرِ» نازل كرديم.
97-2و3):تو چه مي دانى كه «لَيْلَةُ الْقَدْرِ» چيست؟ و آن (شب) از هزار ماه ارجمند تر است.
97-4):فرشتگان و «الرُّوحُ»(جبرئيل) در»لَيْلَةُ الْقَدْرِ» براي هر كارى نازل مى شوند.
97-5):در آن شب تا طلوع خورشيد سلام و تهيت است.

98.سوره البينة:
98-4):اهل كتاب راه تفرقه و جدايى را همواره بعد از رسيدن برهان(كتاب خدا) پيش مى گرفتند.
98-5):دين ثابت و پايدار در نزد خدا دارى اين وي‍‍ژگى ها مى باشد:فقط خدا را بپرستيد و در اين حال دين را براى او خالص گردانيد و نماز را بر پا داريد و زكات را بدهيد.

99.سوره الزلزال:
99-4):در روز قيامت زمين با امر خدا به حرف در مى آيد و مردم را به حوادث بزرگ آگاه مى سازد.
99-6):در آن روز مردم دسته دسته از قبر بيرون مى آيند تا كارنامه اعمالشان به آنها نشان داده شود.
99-7و8):هركسى هموزن ذره اى نيكى كند يا بدي كند آن را (در كارنامه خود) خواهد ديد.

100.سوره العاديات:
100-1):خدا به اسب های جهاد گران سوگند یاد می کند(نشان دهنده ارزش والای جهاد) که
100-6و7):انسان نسبت به پروردگار خود سخت ناسپاس است و حتی خود او هم بر این امر گواه می باشد!.
100-8):براستی انسان سخت شیفته مال است (ولی مگر نمی داند که روز حساب و کتابی هم هست؟).
100-9):آیا نمی دانید که هر کسی که در قبر است،برانگیخته می شود؟.

101.سوره القارعة:
101-3):تو چه می دانی که «الْقَارِعَة» چیست؟.
101-4و5):»الْقَارِعَة» روزی است که مردم همچون پروانه(های) پراکنده گردند و گوه ها همانند پشم های رنگین حلاجی شده می گردند.
101-6 تا 9):توصیه مهم و در عین حال ساده و قابل فهم:هرکس ترازوی اعمالش سنگین باشد زندگی خوشی خواهد داشت و هر کس ترازوی اعمالش سبک باشد جایش در «هَاوِيَةٌ» است.
101-11):»هَاوِيَة» آتشی سوزنده است.

102.سوره التکاثر:
102-1):افزون طلبی شما را به خودتان مشغول کرده و از یاد خدا غافل شده اید.
102-3و6):بلکه به زودی می فهمید و دوزخ را خواهید دید.

.سوره العصر:
103-1):سوگند به «الْعَصْر» (بمعنای روزگار یا هنگام غروب خورشید یا …) که
103-2و3):همانا کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند و همدیگر را به صبر و حق سفارش کرده اند،از ضرر و زیان(آخرت) در امانند.

104.سوره الهمزة:
104-1):وای بر هر عیب جوی بدگویی.
104-2و3):کسی که حرص جمع آوری مال دارد و فکر می کند که مالش او را جاوید می کند!.
104-4):ولی نه قطعا در «الْحُطَمَة» انداخته خواهد شد.
104-6 تا 8):»الْحُطَمَة» آتش افروخته خدایی است که به دلها می رسد و آتشی است که در ستونهایی دراز گنهکاران را در بر می گیرد.

105.سوره الفیل:
105-1 تا 5):اصحاب فیل نیرنگ کردند و خدا نیرنگشان را بر باد داد و بر بالای سر آنها گروه هایی از پرندگانی که گِل(سخت) همراه خود داشتنند، فرو فرستاد و آنان را مانند کاه جویده شده گردانید.

106.سوره القریش:
106-1):برای انس و الفت بین قریش خدا این کار را کرد(سوره قبلی).
106-3و4):پس خدا را بپرستید،همان خدایی که غذایشان داد و از ترس دشمنان آسوده خاطرشان کرد.

107.سوره الماعون:
107-1 تا 3):کسی که روز جزا را انکار می کند یتیمان را از خود دور می کند و همچنین مسکینان را طعام نمی دهد.
107-4 تا 7):وای بر نماز گزارانی که از نمازشان غافلند و آنان که ریا و تظاهر می کنند و دیگران را از ضروریات زندگی منع می کنند(«يَمْنَعُونَ الْمَاعُون»).

108.سوره الکوثر:
108-1):همانا ما به تو(پیامبر) «الْكَوْثَر»(چشمه یا نوشیدنی در بهشت یا…) را عطا کردیم.
108-2):پس برای پروردگارت نماز گزار و قربانی کن.

109.سوره الکافرون:
109-1 تا 5)بگو ای کافران آنچه را که شما می پرستید من نمی پرستم و نه آنچه را که من می پرستم شما می پرستید چه در زمان گذشته و چه در زمان آینده.
109-6):دین شما برای خودتان و دین منم هم برای خودم!.
110.سوره النصر:
110-1و2):چون یاری خدا و پیروزی فرا رسد و مردم را ببینی که دسته دسته وارد دین خدا شوند.
110-3):پس پروردگارت را تسبیح و حمد کن و از او آمرزش بخواه که او بسیار توبه پذیر است.
111.سوره المسد:

111-1 تا 4):ابولهب و زنش انسانهای بدی توصیف شده اند بطوریکه خداوند می فرماید: بریده باد دو دست ابولهب(عموی پیامبر) و مرگ بر او باد که آنچه از دارایی و مال جمع کرد برای او سودی نداشت بزودی او و زنش را در آتش می افکنیم.
112.سوره الاخلاص:
112-1):بگو خدا یکی است.
112-2):خدا بی نیاز است.
112-3و4):خدا کسی را نزاده و زاده نشده است و هیچکس همتای او نیست.
113.سوره الفلق:
113-1 تا 5):بگو از شرّ آنچه آفریده و تاریکی ها و انسان حسود و «النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ» به خدای سپیده دم پناه می برم.
114.سوره الناس:
114-1 تا 4):بگو از شر «الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاس» به خدای مردم که معبود و فرمانروای آنهاست،پناه می برم.
114-5و6): «الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاس» در سینه های مردم وسوسه میکند و این وسوسه گر ممکن است از انسان ها باشد یا از جنیان.

جدول(1)

قوم نوح بخاطر كارها و تكذيبشان آنها را غرق كرديم و طوفان شديدى بر آنها روانه كرديم.

قوم لوط آنها را به خاطر كارهاى زشتى كه می كردند(لواط)،هنگام طلوع آفتاب بارانى از سنگ گل(«حجارة من سجيل») بر آنها فرستاديم.-
تندباد همراه با سنگ(القمر).
قوم صالح(ثمود) بدليل نافرمانى ازحكم خدا(پى كردن وكشتن شتر)صبحگاه زمين لرزه شديدىآنها را فراگرفت وآنها را مانند چوب خشك بهم ريختيم.
-عذاب بوسیله صاعقه(فصّلت و الذاریات)- آنان را با خاك يكسان كرد(الشمس).
قوم هود(عاد) قومى بعد از قوم نوح بود که در سرزمین ارم (الفجر) که دارای ساختمان های بلند بود،زندگی می کردند و بخاطر كارهايشان باد
بسيار سرد و صدادار «صرصرا» را در روزهاى نحسى فرستاديم(القمر).
-عذاب بوسیله صاعقه(فصّلت)-» الرِّيحَ الْعَقِيمَ»(الذاریات)-» رِيحًا صَرْصَرًا»(القمر).
قوم شعيب(ايكه) بخاطر كارهايشان عذاب روز سايه بان(زمين لرزه شديدى) بر آنها فرستاديم.
بنى اسرائيل (1)40 سال سرگردانى دربيابان(2)نقض حكم روزشنبه،نقض احكام خدا ودرنتيجه بلا ازآسمان آمد.درزمان كداميك از پيامبران؟.
فرعون صاحب(«الْأَوْتَادِ»)بود(الفجر).

Advertisements
  1. هنوز دیدگاهی داده نشده است.
  1. No trackbacks yet.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: