مبانی ویندوز وشبکه


مباني ويندوز و شبكه ( بخش اول )

سيستم عامل ويندوز يكي از متداولترين  سيستم هاي عامل شبكه اي است كه براي برپاسازي شبكه هاي كامپيوتري استفاده مي گردد . در اين مقاله قصد داريم به بررسي اوليه ويندوز بعنوان يك سيستم عامل پرداخته و  در ادامه با مفاهيم اوليه شبكه آشنا و در نهايت به بررسي برخي از مفاهيم اوليه  ويندوز  بعنوان يك سيستم عامل شبكه اي، بپردازيم .

هسته اساسي يك كامپيوتر سيستم عامل ، است . سيستم عامل، نرم افزاري است كه سخت افزار را كنترل و همانگونه  كه از نام آن مشخص است باعث انجام عمليات در كامپيوتر مي گردد . سيستم عامل ، برنامه ها را به درون حافظه كامپيوتر استقرار و زمينه اجراي آنان را فراهم مي نمايد. سيستم عامل دستگاه هاي جانبي ، نظير ديسك ها و چاپگرها را مديريت مي نمايد.  كامپيوتر و چاپگر هاي موجود در يك محيط كامپيوتري را  مي توان بيكديگر مرتبط تا زمينه مبادله اطلاعات و داده ها ، فراهم گردد. شبكه ، شامل گروهي از كامپيوترها و دستگاه هاي مرتبط بيكديگر است. هماهنگي در اجراي  همزمان برنامه ها در يك شبكه ، مديريت دستگاههاي جانبي متصل به شبكه و موارد ديگر ، مستلزم وجود امكانات و پتانسيل هاي بيشتر از طرف سيستم عامل است . يك سيستم عامل شبكه اي ، امكانات فوق و ساير پتانسيل هاي لازم در خصوص  شبكه را ارائه مي نمايد. ويندوز 2000 ماكروسافت، نسل جديدي از سيستم هاي عامل شبكه اي است كه زيرساخت مناسبي را بمنظور مديريت و حمايت از برنامه ها بمنظور استفاده توسط كاربران شبكه و سازمان هاي مربوطه، فراهم مي نمايد.

نسخه هاي متفاوت ويندوز 2000

ويندوز 2000 ، مجموعه اي گسترده از امكانات و ابزارهاي لازم ، بمنظور مديريت يك شبكه كامپيوتري را ارائه و داراي نسخه هاي متفاوت زير است :

Microsoft Windows 2000 Professional
. نسخه فوق،  داراي امكانات گسترده ويندوز 98 بوده و بر اساس قدرت سنتي سيستم عامل ويندوز NT 4.0 ، ايجاد شده است . اين نسخه ، داراي  يك رابط كاربر ساده بوده و علاوه بر بهبود در عمليات Plug&Play و مديريت Power ، مجموعه اي گسترده از دستگاه هاي سخت افزاري را حمايت مي نمايد. نسخه فوق، حداكثر دو پردازنده و  4 گيگابايت حافظه را حمايت مي نمايد.

Microsoft Windows 2000 Server
. نسخه فوق، بعنوان نسخه استاندارد خانواده  windows 2000 server ، مطرح مي باشد. اين نسخه داراي تمامي امكانات  windows 2000 professional بوده و براي سازمان هاي كوچك تا متوسط ايده آل و  بخوبي با سرويس دهندگان فايل ،  چاپگر ، وب و Workgroup ،  كار مي نمايد. نسخه فوق، قادر به حمايت از حداكثر 4 پردازنده و 4 گيگابايت حافظه فيزيكي است .

Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  .  نسخه فوق، داراي تمامي امكانات نسخه windows 2000 server  بوده و علاوه بر آن قابليت گسترش و در دسترس بودن بيشتري را دارا است . با  گسترش شبكه ،  قدرت پردازش سيستم بصورت تصاعدي افزايش خواهد يافت.بدين منظور از كلاسترهائي كه شامل چندين سرويس دهنده مي باشند ،  استفاده مي گردد. سرويس دهندگان فوق ،  توان پردازشي اضافه اي را ارائه و بدين ترتيب قابليت در دسترس بودن سيستم نيز، افزايش خواهد يافت . در صورتيكه يكي از سرويس دهندگان بدلايلي غيرقابل دسترس گردد،  ساير سرويس دهندگان موجود در كلاستر،  سرويس هاي مورد نياز را ارائه خواهند داد . نسخه فوق،  مختص سرويس دهندگاني است كه در شبكه هاي بسيار بزرگ ايفاي وظيفه نموده و عمليات گسترده اي را در ارتباط با بانك هاي اطلاعاتي انجام مي دهند. نسخه فوق،  قادر به حمايت از هشت پردازنده و هشت گيگابايت حافظه فيزيكي است .

Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
. نسخه فوق، داراي تمام امكانات Advanced server بوده و علاوه بر آن امكان استفاده از حافظه و پردارنده هاي بمراتب بيشتري در هر كامپيوتر را فراهم مي نمايد. نسخه فوق، براي ذخيره سازي حجم بسيار بالائي از داده ها  ، پردازش هاي تراكنشي online و شبيه سازي هاي بزرگ استفاده مي گردد . نسخه فوق، قادر به حمايت از حداكثر 32 پردازنده و  64 گيگابايت حافظه فيزيكي است .

وظايف سيستم عامل

  سيستم عامل ، نرم افزاري است كه امكانات لازم  بمنظور ارتباط برنامه ها با سخت افزار را فراهم مي نمايد. مهمترين وظايف يك سيستم عامل در ارتباط با عمليات در يك كامپيوتر ، بشرح زير مي باشد :

مديريت سخت افزار. سيستم عامل، امكان ارتباط كامپيوتر با دستگاه هاي جانبي نظير چاپگر و يا موس را فراهم مي نمايد

مديريت نرم افزار. سيستم عامل ، مكانيزمي براي مقداردهي اوليه پردازه ها ي مربوط به برنامه ها را فراهم مي نمايد.

مديريت حافظه . سيستم عامل، عمليات اختصاص حافظه  براي هر برنامه بدون تاثيرگذاري بر فضاي استفاده شده توسط ساير برنامه ها را فراهم مي نمايد.

مديريت داده . سيستم عامل، مديريت فايل هاي ذخيره شده بر روي هارد ديسك و ساير رسانه هاي ذخيره سازي را بر عهده دارد  . در اين راستا ، امكان ايجاد و فعال كردن فايل ها  در اختيار برنامه ها قرار گرفته  و زمينه  مباددله  داده  بين دستگاههاي فراهم خواهدشد. سيستم عامل، امكان انجام عمليات مديريتي در ارتباط با فايل ها نظير تغيير نام و يا حذف فايل ها را نيز فراهم مي نمايد.

سيستم عامل ،  هماهنگي لازم در خصوص ارتباط بين كامپيوتر و برنامه هائي كه بر روي آن اجراء مي گردند را فراهم مي نمايد. جريان داده ها توسط سيستم عامل دنبال و كنترل و يك رابط كاربر گرافيكيGUI ( گرافيكي )  بمنظور ارتباط كاربر با كامپيوتر  ارائه مي گردد.GUI ،  يك رابط كاربر گرافيكي ،  بمنظور ارتباط كاربر با سيستم و فعال نمودن دستورات مورد نظر است .( در مقايسه با يك محيط مبتني بر متن )

سيستم عامل ويندوز 2000 ، امكانات گسترده و پيشرفته اي را در اختيار كاربران قرار مي دهد:

Multitasking
. با استفاده از ويژگي فوق،  كاربران قادر به اجراي چندين برنامه بصورت همزمان  بر روي يك سيستم  مي شوند. تعداد برنامه هائي كه يك كاربر قادر به اجراي همزمان آنان خواهد بود به ميزان حافظه موجود بر روي سيستم بستگي خواهد داشت .

Memory Support .
بمنظور انجام عمليا ت مربوط به برنامه هائي كه در محيط  ويندوز 2000 اجراء مي گردند ،  به ميزان مطلوبي از حافظه ،  نياز خواهد بود. براي اجراي چندين برنامه بصورت همزمان و يا اجراي برنامه هائي كه ميزان بالائي از حافظه را نياز دارند ،  ويندوز 2000 امكان حمايت تا 64 گيگابايت را فراهم مي نمايد.

Symmetric Multiprocessing .
سيستم هاي عامل از ويژگي فوق،  بمنظور استفاده همزمان از چندين پردازنده استفاده مي نمايند .بدين ترتيب كارآئي سيستم بهبود و يك برنامه در محدوده زماني كمتري اجراء خواهد شد .ويندوز 2000 ،  امكان حمايت ( با توجه به نوع نسخه ) از حداكثر 32 پردازنده را فراهم مي نمايد.

Plug &Play .
با استفاده از ويندوز 2000 ،  دستگاههائي از نوع PNP بسادگي نصب مي گردند . دستگاههاي PNP ،  دستگاههائي هستند كه پس از اتصال به سيستم ،   بدون نياز به انجام فرآيندهاي پيچيده ،  نصب خواهند شد . پس از اتصال  چنين دستگاههائي،  ويندوز 2000 بصورت اتوماتيك آنان را تشخيص و عناصر مورد نياز را نصب و پيكربندي مربوطه را انجام خواهد داد .

Clustering .
ويندوز 2000 ،  امكان گروبندي مستقل كامپيوترها را بايكديگر و بمنظور اجراي يك مجموعه از برنامه ها فراهم مي نمايد. اين گروه بعنوان يك سيستم براي سرويس گيرندگان و برنامه ها در نظر گرفته خواهد شد . چنين گروه بندي  ،  Clustering ناميده شده و گروههائي از كامپيوترها را  كلاستر مي گويند. اين نوع سازماندهي كامپيوترها ، باعث برخورد مناسب در صورت  بروز اشكال در يك نقطه مي گردد . در صورتيكه يك كامپيوتر دچار مشكل گردد،  كامپيوتر ديگر در كلاستر ، سرويس مربوطه را ارائه خواهد داد .

File System .
ويندوز 2000 ، از سه نوع متفاوت سيستم فايل حمايت مي نمايد : FAT(File Allocation table) ، FAT32 و NTFS . در صورتيكه نيازي به استتفاده از قابليت هاي بوت دوگانه (راه اندازي سيستم از طريق دو نوع متفاوت سيستم عامل با توجه به خواسته كاربر) وجود نداشته باشد،  ضرورتي به استفاده از سيستم فايل FAT و يا FAT32 وجود نخواهد داشت  . NTFS ، سيستم فايل پيشنهادي براي ويندوز 2000 بوده و امكانات امنيتي مناسبي را ارائه مي نمايد. ويندوز 2000 ،  با استفاده از سيستم NTFS امكانات متعددي نظير : بازيافت سيستم فايل،  اندازه پارتيش هاي بالا،  امنيت،  فشرده سازي و Disk Quotas  را ارائه مي نمايد.

Quality of Service )QoS) .
امكان  QoS ،  مجموعه اي از سرويس هاي  مورد نظر بمنظور حصول اطمينان از انتقال داده ها  با يك سطح قابل قبول در يك شبكه است  با استفاده از QoS ، مي توان نحوه پهناي باند اختصاصي به يك برنامه را كنترل نمود. QoS ،  يك سيستم مناسب ، سريع و تضمين شده براي اطلاعات در شبكه را فراهم مي نمايد .

Terminal Service .
با استفاده از ويژگي فوق ، امكان دستيابي از راه دور به يك سرويس دهنده از طريق يك ترمينال شبيه سازي شده ، فراهم مي گردد . يك ترمينال شبيه سازي شده ،  برنامه اي است كه امكان دستيابي به يك كامپيوتر از راه دور را بگونه اي فراهم مي نمايد كه تصور مي شود شما در كنار سيستم بصورت فيزيكي قرار گرفته ايد. با استفاده از سرويس ترمينال، مي توان برنامه هاي سرويس گيرنده را بر روي سرويس دهنده اجراء و بدين ترتيب كامپيوتر سرويس گيرنده بعنوان يك ترمينال ايفاي وظيفه خواهد كرد ( نه بعنوان يك سيستم مستقل) . بدين ترتيب هزينه مربوط به عمليات و نگهداري شبكه كاهش و مي توان مديريت سرويس دهنده را از هر مكاني بر روي شبكه انجام داد.

Remote Installation Services)RIS) .
سرويس فوق، امكان بكارگيري سيستم عامل در يك سازمان توسط مديران سيستم را تسريع و بهبود خواهد بخشيد. بدين ترتيب  نياز به ملاقات فيزيكي هر يك از كامپيوترهاي سرويس گيرنده وجود نداشته و مي توان از راه دور ،  اقدام به نصب نمود. سرويس فوق ، يك عنصر انتخابي بوده و  بعنوان بخشي از  نسخه windows 2000 server است .

مباني شبكه هاي كامپيوتري

فرض كنيد در سازماني ، مي بايست تعدادي زيادي از كاركنان از داده هاي مشابه استفاده  نمايند . يكي از راه حل ها ي مربوطه مي تواند استقرار  يك نسخه از داده ها  بر روي هر يك از كامپيوتر ها باشد. بدين ترتيب هر يك از كاركنان بصورت مجزاء به داده ها دستيابي خواهند داشت . راه حل ديگر در اين زمينه ، استقرار داده ها بر روي يك كامپيوتر و دستيابي ساير كامپيوتر به داده هاي مورد نياز از راه دور است. رويكرد فوق ،  باعث صرفه چوئي در فضاي ذخيره سازي  بر روي كامپيوترها شده و يك محل مركزي براي ذخيره سازي و مديريت داده هائي را كه چندين كاربر نيازمند دستيابي به آنان مي باشند را فراهم مي نمايد .عمليات فوق،  مستلزم اشتراك داده ها و منابع بوده و ما را بسمت پياده سازي شبكه هدايت مي نمايد.شبكه شامل گروهي از كامپيوترهاي مرتبط بهم است كه امكان اشتراك اطلاعات را به كاربران خواهد داد .در يك شبكه ، كاربران متعددي قادر به دستيابي به اطلاعات مشابه و اتصال به منابع يكساني مي باشند . مثلا» در مقابل ارتباط هر كامپيوتر به چاپگر اختصاصي خود،  تمام كامپيوترها مي توانند به يك چاپگر مرتبط و بدين ترتيب امكان استفاده از چاپگر بصورت مشترك توسط چندين كاربر فراهم مي گردد .

مزاياي شبكه

برپاسازي يك شبكه كامپيوتري داراي مزاياي زير است :

اشتراك اطلاعات .
امكان  اشتراك اطلاعات و داده ها با سرعت مطلوب و هزينه پايين ، از مهمترين مزاياي يك شبكه كامپيوتري است .

اشتراك سخت افزار و نرم افزار .
قبل از مطرح شدن شبكه ،  كاربران كامپيوتر ،  از چاپگر و ساير دستگاههاي جانبي اختصاصي  استفاده مي كردند. رويكرد فوق ،  افزايش هزينه ها خصوصا» در سازمان هاي بزرگ را بدنبال خواهد داشت . شبكه هاي كامپيوتري ، كاهش هزينه هاي فوق را بدنبال داشته  وامكان استفاده از منابع سخت افزاري و نرم افزاري مشترك بصورت همزمان توسط كاربران متعددي را فراهم مي نمايد.

مديريت و حمايت متمركز
. برپاسازي يك شبكه ، باعث تسهيل در امر مديريت و عمليات مربوط به پشتيباني مي گردد. بدين ترتيب ،  مديريت شبكه از يك محل ،  قادر به  انجام عمليات و وظايف مديريتي بر روي هر يك از كامپيوترهاي موجود در شبكه خواهد بود.

نقش ( وظايف ) كامپيوترها در شبكه

كامپيوترهاي موجود در شبكه بعنوان سرويس گيرنده و يا سرويس دهنده،  ايفاي وظيفه مي نمايند .

كامپيوترهاي سرويس گيرنده،
 درخواست خود براي دريافت سرويس و يا اطلاعات  را از كامپيوترهائي در شبكه كه بعنوان سرويس دهنده ،  ايفاي وظيفه مي نمايند ،  مطرح مي نمايند .

كامپيوترهاي سرويس دهنده،
 كامپيوترهائي هستند كه سرويس ها و داده هاي مورد نياز كامپيوترهاي سرويس گيرنده را ارائه مي نمايند. سرويس دهندگان در شبكه ، عمليات متفاوت و پيچيده اي را انجام مي دهند. سرويس دهندگان،  براي شبكه هاي بزرگ اختصاصي شده تا قادر به پاسخگوئي به نيازهاي توسعه يافته كاربران باشند.  نمونه هاي زير انواع متفاوت سرويس دهندگان در يك شبكه بزرگ را نشان مي دهد:سرويس دهنده فايل و چاپ . اين نوع سرويس دهندگان،  منابع فايل و چاپگر را از طريق يك نقظه متمركز،  ارائه مي نمايند. زمانيكه  سرويس گيرنده  اي درخواست خود  را براي دريافت داده ،  فايل و سرويس دهنده چاپ ، ارسال مي نمايد،  تمام اطلاعات  و يا فايل درخواستي  بر روي كامپيوتر متقاصي دريافت مي گردد. مثلا» زمانيكه يك برنامه واژه پرداز فعال مي گردد،  برنامه برروي كامپيوتر شما اجراء و مستندات ذخيره شده بر روي سرويس دهنده چاپ و يا فايل در حافظه كامپيوتر شما مستقر تا امكان ويرايش و يا استفاده محلي از مستندات فراهم گردد . زمانيكه مستندات مجددا» بر روي سرويس دهنده ذخيره مي گردد،  ساير كاربران شبكه كه داراي مجوزهاي لازم دستيابي مي باشند ،  قادر به مشاهده و استفاده از مستندات خواهند بود.سرويس دهندگان فايل و چاپ، تمركزدر ذخيره سازي فايل ها و داده ها را بدنبال خواهند داشت.
سرويس دهنده بانك اطلاعاتي
.
سرويس دهندگان بانك اطلاعاتي، قادر به ذخيره سازي حجم بالائي از داده ها در يك مكان متمركز بوده و از اين طريق داده ها در دسترس كاربران قرار گرفته و ضرورتي به دريافت تمام بانك اطلاعاتي نخواهد بود. با استفاده از يك سرويس دهنده بانك اطلاعاتي،  تمام بانك اطلاعاتي بر روي سرويس دهنده ذخيره و صرفا» نتايج مربوط به يك درخواست براي متقاضي ارسال خواهد شد. مثلا» مي توان از بانك اطلاعاتي كاركنان بر روي يك سرويس دهنده اطلاعاتي نظير Microsoft SQL Server  استفاده كرد. زمانيكه سرويس دهنده درخواست شما را پردازش مي نمايد ، صرفا» نتايج پرس و جو (Query) از طريق سرويس دهنده براي سرويس گيرنده ارسال مي گردد.
سرويس دهنده پستت الكترونيكي
. سرويس دهنده پست الكترونيكي،  نظير سرويس دهنده بانك اطلاعاتي رفتار مي نمايد با اين تفاوت كه از برنامه هاي  سرويس دهنده و  سرويس گيرنده مجزائي استفاده مي گردد. داده هاي انتخابي از سرويس دهنده  براي سرويس گيرنده ارسال خواهد شد. سرويس دهنده پست الكترونيكي،  مديريت پيام هاي الكترونيكي در شبكه برعهده دارد.
سرويس دهنده فاكس
(نمابر) . سرويس دهندگان فاكس،  مديريت ترافيك فاكس به و يا  از شبكه را با اشتراك يك و يا چندين دستگاه  فاكس مودم ، فراهم مي نمايند. بدين ترتيب، سرويس فاكس براي هر يك از كاربران شبكه فراهم و ضرورتي به نصب يك دستگاه فاكس براي هر يك از كامپيوترها ، وجود نخواهد داشت .سرويس دهنده Directory Service . سرويس دهنده فوق،  يك محل مركزي بمنظور ذخيره اطلاعات در رابطه با شبكه نظير اسامي  كاربران و منابع موجود در شبكه است . بدين ترتيبز  امنيت شبكه بصورت متمزكز مديريت خواهد شد . مديريت شبكه قادر به تعريف يك منبع نظير چاپگر و نوع دستيابي  كاربران،خواهد بود. پس از تعريف منابع توسط مديريت شبكه، كاربران قادر به دستيابي و استفاده از منابع خواهند بود. نوع استفاده از منابع بر اساس سياست هاتي است كه توسط مديريت شبكه براي كاربران تعريف و درنظر گرفته شده است .

انواع شبكه

با توجه به نحوه پيكربندي كامپيوترها در شبكه و نحوه دستيابي به اطلاعات ،  شبكه ها را به دو گروه عمدهPeer-To-Peer وClient Server تقسيم مي نمايند:

Peer-To-Peer
( نظير به نظير ) . در شبكه هاي نظير به نظير،  سرويس دهنده اختصاصي وجود نداشته  و سلسله مراتبي در رابطه با كامپيوترها رعايت نمي گردد. تمام كامپيوترها معادل و همتراز مي باشند. هر كامپيوتر در شبكه هم بعنوان سرويس گيرنده وهم بعنوان  سرويس دهنده ايفاي وظيفه  نموده و امنيت بصورت محلي و بر روي هر كامپيوتر ارائه مي گردد . كاربر هر يك از كامپيوترها مشخص مي نمايد كه چه داده ئي بر روي كامپيوتر خود را مي بايست به اشتراك قرار دهد. شبكه هاي نظير به نظير workgroup ، نيز ناميده مي شوند . واژه workgroup ، نشاندهنده يك گروه كوچك ( معمولا» ده و يا كمتر ) از كامپيوترهاي مرتبط با يكديگر است . شبكه هاي نظير به نظير ، گزينه اي مناسب براي محيط هائي با شرايط زير مي باشند:  حداكثر تعداد كاربران ده و يا كمتر .كاربران منابع و چاپگرها را به اشتراك گذاشته و در اين راستا ، سرويس دهندگان خاصي وجود ندارد.امنيت متمركز مورد نظر نباشد .رشد سازمان و شبكه بر اساس آناليز شده، محدود باشد .

Client Server
( سرويس دهنده – سرويس گيرنده ) . بموازات رشد شبكه و افزايش كاربران و منابع موجود ،يك شبكه نظير به نظير قادر به پاسخگوئي به حجم بالاي تقاضا براي منابع اشتراكي نخواهد بود بمنظور هماهنگي با افزايش تقاضا و ارائه سرويس هاي مورد نياز ، شبكه ها مي بايست از سرويس دهندگان اختصاصي، استفاده نمايند . يك سرويس دهنده اختصاصي، صرفا» بعنوان يك سرويس دهنده در شبكه ايفاي وظيفه مي نمايد (نه بعنوان يك سرويس گيرنده) . شبكه هاي سرويس گيرنده – سرويس دهنده ، بعنوان مدلي استاندارد براي  برپاسازي شبكه مطرح شده اند . بموازات رشد شبكه ( تعداد كامپيوترها متصل شده ،  فاصله فيزيكي ، ترافيك موجود) مي توان تعداد سرويس دهندگان در شبكه را افزايش داد. با توزيع  مناسب فعاليت هاي شبكه بين چندين سرويس دهنده ، كارآئي شبكه بطرز محسوسي افزايش خواهد يافت .

در بخش دوم اين مقاله ، به بررسي سيستم هاي عامل شبكه اي پرداخته و نحوه پياده سازي شبكه در ويندوز بررسي خواهد شد .
برگرفته از سایت scro

Advertisements
  1. هنوز دیدگاهی داده نشده است.
  1. No trackbacks yet.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: